Usikre dage i Silkeborg i maj 1945

Tyskernes hjemrejse og rydningen af det tyske hovedkvarter på Silkeborg Bad blev fulgt med en vis bekymring

17. maj 2020, 09.02

De engelske sejrherrer modtages på Torvet af en jublende folkemængde. Foto: Johs. Jensen, 12. maj 1945.

I de lokale avisers reportager fra de to »befrielsesdage« får man en klar fornemmelse af, hvor glade og lettede alle var. Også 6. maj, som var en søndag, var en sand festdag. Silkeborg Socialdemokrat beretter dagen efter: »I alle gader var privatboligernes vinduer festligt udsmykket med engels...