Min oplevelse med Viborg sygehus og Silkeborg sygehus

25. juni 2021, 12.24

SILOTÆNKNING Med stor interesse læste jeg tirsdag i MJA læserbrevet af Grethe Seirsen om forskellen mellem Viborg sygehus og Silkeborg sygehus, hvortil jeg har lyst til at knytte en kommentar. Jeg har netop haft »fornøjelsen« af at være akutindlagt i Viborg med høje infektionstal. Diagnosen var lungebetændelse, hvilket blev kureret med antibiotika. Infektionstallene ændrede sig ikke, og en dag til stuegang fortalte lægen mig, at man havde mistanke om en gigtlidelse. Jeg ventede på sætningen: »Og derfor har vi sendt dig til undersøgelse i vores gigtafdeling«, men den kom ikke. Jeg blev derimod udskrevet et par dage efter med beskeden om, at »det nok var en virus«. Hvis jeg stadig havde det dårligt, måtte jeg søge min egen læge.

Senere i mit sygeforløb har jeg været på Silkeborg sygehus, hvor man får en helt anden opfattelse af samarbejde, hvor man prøver at hjælpe hinanden og har patienten i centrum

Jens Vase

Det opleves, som om Viborg sygehus er »siloopdelt« og derved meget lidt nutidig i sin ledelsesstil med hver afdeling sin silo, der ikke trækker på øvrige afdelingers ekspertise. Det virker besynderligt i en tid, hvor det netop bliver fremhævet som det særlige fortrin ved store sygehuse, at der er en bred ekspertviden at trække på til gavn for patienten.

Senere i mit sygeforløb har jeg været på Silkeborg sygehus, hvor man får en helt anden opfattelse af samarbejde, hvor man prøver at hjælpe hinanden og har patienten i centrum.

Mit budskab er, at vi er nødt til at passe på vort sygehus, og der er grund til at takke de ildsjæle, der kæmper sygehusets sag, så vi bevarer en ledelse, der kan og vil samarbejde bredt.

Det kan ikke passe, at Viborgs silotænkning skal styre frem for et moderne og velfungerende team-work.

Indlæser debat...