Sandheden om lavdosis CT-scanning i Silkeborg

30. oktober 2020, 11.37

SYGEHUSSAGEN Det første offer i en krig er sandheden! Det gælder også »krigen« om værdien af lavdosis CT-scanning på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.

I månedsvis har medierne berettet for og imod lavdosis CT-scanning til visse patientkategorier, og borgerne har forståeligt nok svært ved at vurdere de forskellige og ofte modsatrettede konklusioner. Sagens kompleksitet skyldes en sammenblanding af mangeårig lægefaglig uenighed mellem hospitalerne, uklare udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen og magtkampe i ledelseshierarkiet i Region Midtjylland. Undervejs er sagen krydret med flere fratrædelsesaftaler/fyringer af to dygtige overlæger, personaleflugt, uprofessionelle pressemeddelelser og politiske trakasserier i regionsrådet.

En gennemgang af alle aspekter og mellemregninger i sagen vil kræve megen spalteplads, og jeg vil derfor nøjes med konklusionen. Sandheden er nemlig, at Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg har leveret flot faglig kvalitet ved at anvende lavdosis CT-scanning i udvalgte tilfælde. Patienterne kan være absolut trygge ved hospitalet - også selvom hospitalsledelsens og direktionens håndtering desværre indimellem efterlader det modsatte indtryk.

Jeg er overbevist om, at røntgenundersøgelse af lungerne bliver udfaset i de kommende år til fordel for lavdosis CT-scanning

Christian Møller-Nielsen

Min skråsikre konklusion skyldes, at jeg kender sagen til bunds. Det var nemlig mig, som for cirka seks år siden gav Regionshospitalet Silkeborg lov til at bruge lavdosis CT-scanning i særlige situationer. Jeg var direktør i hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt, som også omfatter Regionshospitalet Silkeborg. Centerledelsen fik accept til et projekt, hvor patienter henvist til røntgenundersøgelse af lungerne i stedet fik tilbudt lavdosis CT-scanning af lungerne. Begrundelsen var, at lavdosis CT-scanning beviseligt er bedre end røntgenundersøgelse af lungerne til at opdage alvorlig sygdom.

Samtidig var aftalen, at patienter henvist fra praktiserende læge for mulig lungekræft stadig skulle undersøges med højdosis CT-scanning, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det har således aldrig været meningen, at lavdosis skulle erstatte højdosis i udredningen for lungekræft i den såkaldte lungekræftpakke.

Alle data indsamlet i de efterfølgende år peger på, at lavdosis CT-scanning i de valgte situationer har været til gavn for patienterne. Sandheden er, at lavdosis CT-scanning er bedre end røntgenundersøgelse af lungerne, når den praktiserende læge henviser en patient med mulig alvorlig sygdom. Jeg er overbevist om, at røntgenundersøgelse af lungerne bliver udfaset i de kommende år til fordel for lavdosis CT-scanning, og at patienter med specifik klinisk mistanke om lungekræft selvfølgelig stadig skal henvises til højdosis CT-scanning.

Regionshospitalet Silkeborg bør ikke skoses, men i stedet roses!