Halsagen: Det er ikke mængden af penge men måden de fordeles på ...

12. januar 2021, 12.55

HAL-TILSKUD Åbent brev til Johan Brødsgaard og Silkeborg byråd!

Der har i hele 2020, været skrevet mangt og meget, om den nye tildelingsmodel af midler, til de selvejende haller i Silkeborg kommune. I STIF-Hallen hilser vi den nye model velkommen! Den nye model »er en skabelon, der betyder ensartede vilkår for relationen mellem Silkeborg Kommune og de selvejende haller«, som der står i beslutningsprotokol d. 04.05.20 fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Som vi ser det, kan man drive en hal for de midler og opfylde kommunens ønske til den åbningsflade, som modellen lægger op til.

Udfordringen kommer, når de samme politikere, der har været med til at skabe modellen, alligevel vælger at se bort fra den og ikke giver STIF-Hallen det beløb, som modellen lægger op til. Man vælger fortsat at give nogle haller langt mere end modellen tilskriver. Derved er der ikke midler til bl.a. STIF-Hallen. Det kalder man så en politisk beslutning. Johan Brødsgaard udtaler i MJA d. 9.1.21: »Sammenligner man vores støtte med den, andre kommuner giver, så er vi ret godt med«. Men det er jo ikke det, som sagen handler om. Det er ikke mængden af penge, som kommunen bruger, men måden de bliver fordelt på.

Da vi synes, det er dybt urimeligt og ikke kan se, at det kan være lovligt med så stor forskelsbehandling i samme kommune, har vi sat en advokat, med speciale i forvaltningsret, på sagen

Jørgen Wachs, STIF-hallens bestyrelse

Det som det handler om, er forskelsbehandlingen af borgerne, alt efter hvilken by de bor i. Kan det være rigtigt, at fordi vi bor i Sorring, gives der ikke penge til, at vores daginstitutioner, skole og vores ældre kan benytte hallen, på lige fod med andre borgere i Silkeborg kommune.

Vi har siddet til møder, hvor vi har søgt at påpege den urimelige forskelsbehandling der finder sted. I nogle haller får man betaling for mellem 27 og 30 timer i døgnet året rundt. I STIF-Hallen får vi betaling for 2,2 timer i døgnet året rundt beregnet ud fra den nye tildelingsmodel!

Da vi synes, det er dybt urimeligt og ikke kan se, at det kan være lovligt med så stor forskelsbehandling i samme kommune, har vi sat en advokat, med speciale i forvaltningsret, på sagen.

Vores advokat er af den overbevisning, at forskelsbehandlingen er ulovlig og underbygger det med tidligere domme.

Vi har nu kæmpet for en fair løsning i Sorring gennem 11 år. Vi er gang på gang gennem årene blevet lovet, at nu vil der komme en løsning. Hver gang har det dog vist sig at være tomme løfter. Nu kan og vil vi ikke længere. Vi kan ikke som ansvarlig bestyrelse skrive under på en 10-årig kontrakt, som ikke hænger sammen økonomisk. Der skal findes en holdbar løsning og derfor må vi, om nødvendigt, gå hele vejen gennem retssystemet.