Boligspekulation frem for andelstanke?

25. maj 2020, 12.55

Foto: Jakob Stigsen Andersen

BYTORVET Siden jeg skrev mit indlæg om Ry Bytorv, har der været to interviews med brugsforeningsformanden i Midtjyllands Avis. Det første efter Trygs pressemeddelelse med overskriften »Brugsforeningen investerer i omstridt byggeri« og det andet »Klar til at ændre omstridt byggeri i Ry«.

Brugsforeningsformanden erkender medlemmernes manglende muligheder for i den lange forhandlingsperiode at kunne øve indflydelse på byggeriets udformning og også den mangelfulde orientering af medlemmerne. Den skulle være sket på den aflyste generalforsamling i april. Det forklarer ikke, hvorfor den ikke skete allerede ved købsaftalens indgåelse ultimo 2019.

Jeg fik informationen påskelørdag, men troede købet drejede sig om de to første boligklodser. Det viser sig så at være de to næste, som der måske kan være muligheder for at ændre på - forudsat der ikke sker tilbagekøb før 2022!

Et ændret byggeri skal desuden være i overensstemmelse med lokalplanen! Alle borgere kender jo alt til, hvordan politikerne ændrer lokalplaner, som vi andre skifter undertøj. Men disse to indvendinger imod, at »det omstridte byggeri« skulle give Ry-borgerne forhåbninger om ændring, må være en by i Rusland. Det hele er absolut en pressehåndtering uden meget reelt indhold.

Bedre med formandens anerkendelse af Tryg generalforsamlingerne som »en fest«. Jeg er ikke selv medlem, men har hørt om disse store årlige »spisegilder« i Ry Hallen hvert år i april, hvor folk er mere interesserede i at få generalforsamlingen overstået i en fart til fordel for mad og drikke.

På en ekstraordinær generalforsamling (i 2018?) var der kun 20 medlemmer til stede for at give bestyrelsen »mulighed for at investere i virksomheder og nødlidende brugsforeninger«. Det med de nødlidende brugsforeninger er helt OK. Men hvad menes der med virksomheder? Vidste de 20 medlemmer - dvs, kun 4% af medlemmerne, at meningen med »virksomheder« også var boligejendomme? Fik de at vide, at Tryg er ved at udvikle sig til en byggematador i Ry? Hvor er andelstanken henne?

Så kan to-benstrategien om »dagligvarer« - for at holde konkurrerende detailhandelskæder væk fra Ry? - og »ejendomsudvikling« til fordel for by og borgere - de skulle ønske flere (leje)lejligheder i midtbyen - være nok så prisværdig, men hører vi om andelslejligheder/-boliger i den forbindelse?

Jeg bryder mig heller ikke om den mulige spekulation i boligsikring, der kunne ligge bag begge bytorvsprojekter. Trods discountbyggeri i disse tider med nulrente koster lejlighederne det hvide ud af øjnene. Det er ikke så sært, at det er meget billigere for unge familier at købe endog meget store huse - de sparer mellemleddet til boligspekulanter.

Forkortet af redaktionen