Praktikkrisen skal løses

2. juni 2020, 12.13

SUNDHEDSKRISEN er desværre ved at blive afløst af en finanskrise, og oftest i krisetider er det de med ingen eller en kort uddannelse, som rammes først og hårdest. Mere end 50.000 har allerede mistet deres arbejde, og mere end 220.000 er sendt hjem på lønkompensation. Som altid bliver de yngste på arbejdsmarkedet dobbeltramt, de mister deres praktikplads, fritidsjob og det perspektiv, der ligger i at få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Venstre har siden nedlukningen af Danmark kæmpet for både elever og lærlinge. Vi fik med i hjælpepakken, at elever og lærlinge også blev omfattet af lønkompensationsordningen. Efterfølgende har vi gennem aftaler sikret, at lærlingene kunne gå til deres forestående svendeprøve og at genåbningen af erhvervsskolerne tidligt kom på plads, da hjemmeundervisning i praktiske fag som f.eks. murer eller autolakerer, er en parodi.

På landsplan ser det ud til, produktionen vil falde med mellem 10% og 20%. Dette fald har mærkbare konsekvenser for elever og lærlinge. 476 elever har allerede mistet deres praktikplads. Andelen af elever i skolepraktik er steget med 70% i perioden 12. marts til 20. april sammenlignet med 2019. Denne sommer står knap 14.500 elever til at afslutte anden del af grundforløbet på deres erhvervsuddannelse, som skal kæmpe med opsagte elever om endnu færre praktikpladser.

Derfor ønsker Venstre en elev- og lærlingepakke, som skal hjælpe vores unge med at få en praktikplads eller muligheden for at komme i mesterlære. Ellers risikerer vi at miste en stor de af en generation af faglærte, og vi kommer samtidig længere væk fra målsætningen om, at 25% af de unge i 2020 skal tage en erhvervsuddannelse.

Vi er klar til at investere 1,5 mia. i praktikpladsfremmende initiativer i 2020 og 2021. Vi er også klar til at stille krav om, at mindst 15% af de beskæftigede ved renovering og nybyggeri ved vej- og anlægsprojekter er lærlinge i praktik. Der skal findes løsninger nu, så praktikpladserne er klar efter sommerferien. Praktikkrisen skal forhindres ved kloge valg - det skylder vi vores unge.