Million til grønne ideer - søg puljen

Skanderborg Kommune støtter som noget nyt lokale, grønne initiativer med en million kroner. Klimapuljen er åben for ansøgninger nu

23. november 2020, 15.53

Skanderborg Kommune er grøn, men den kan blive endnu grønnere og det skal en ny klimapulje, som bpde foreninger, privatpersoner og virksomheder kan søge støtte fra være med til at hjælpe på vej.Foto: Jakob Stigsen Andersen

RY/GALTEN/SKANDERBORG Nu kan borgere, virksomheder og foreninger i Skanderborg Kommune få økonomisk hjælp til en god, grøn idé.

En million kroner fra kommunens nye klimapulje skal nemlig sætte skub i den grønne omstilling lokalt.

Klimamålene i Skanderborg Kommune er blandt andet 70 procent mindre co2-udledning inden 2030 og en genbrugsprocent på 65 af al indsamlet husholdningsaffald fra næste år. Bedre affaldshåndtering og mindre co2-udledning er blot et par eksempler på, hvad den nye klimapulje kan bruges til, forklarer Claus Leick (F), der er formand for kommunens Miljø- og Planudvalg og medlem af det klimapanel, som skal vurdere alle ansøgninger til Klimapuljen.

Alle kan søge om midler

- Alle kan være med her. Private ildsjæle, idrætsforeninger, vidensvirksomheder, børnehaver og så videre.

- Det handler om at få flere mennesker til at være mere klimavenlige, og jeg glæder mig til at se, hvor mange forskellige måder, man kan forestille sig at gøre det på, siger Claus Leick.

Brug for mere videndeling

- I mange virksomheder og hjem er de gode klimaløsninger og -vaner allerede flyttet ind, men der er brug for endnu flere - og endnu mere samarbejde og videndeling, siger borgmester i Skanderborg Kommune Frands Fischer (S) og tilføjer:

- Vi har ambitiøse klimamål i vores kommune, og dem når vi kun, hvis vi alle sammen gør, hvad vi kan. Med Klimapuljen håber jeg, at vi kan være med til at sætte endnu flere gode tanker i gang og hjælpe med at realisere nogle af dem. .

Der er ansøgningsfrist til Klimapuljen den 1. marts 2021. Puljen støtter både konkrete tiltag, initiativer, der fremmer eller motiverer til klimavenlig adfærd og pilotprojekter inden for grøn omstilling.

Grønne samarbejder mellem borgere, erhvervsliv, forskning og analyser, der kan give grundlag for klimavenlige løsninger og investeringer kan også komme i betragtning.

Læs mere på www.skanderborg.dk/grønskanderborg. bes