Kommunerne magter ikke handicapområdet

Udgivet:01. november 2021, 12.13

Læsetid:2 minutter

Af Jakob Sølvhøj MF og handicapordfører for Enhedslisten. Valgt i Vestjyllands Storkreds

1 år siden

HANDICAP Månedlange ventetider. Uhørt mange forkerte afgørelser. Det er virkeligheden for mange mennesker med handicap, når de søger hjælp. Sidste år omgjorde Ankestyrelsen fx mere end hver anden kommunal afgørelse i klagesager på børnehandicapområdet, og stikprøver viser næsten lige så mange fejl i sager, hvor borgerne ikke klager.

Der er hårdt brug for en forbedring af retssikkerheden. Noget kan gøres ved at stramme lovens krav til sagsbehandlingen, men det gør det ikke alene. Der skal mere grundlæggende forandringer til.

Problemerne på handicapområdet kan i høj grad føres tilbage til Lars Løkkes kommunalreform for 15 år siden. Her blev ansvaret for det specialiserede handicapområde flyttet fra de gamle amter ud i landets 98 kommuner. Det har over årene ført til massive forringelser.

Især de små og mellemstore kommuner har ikke magtet at give borgere med komplekse handicap den rette hjælp. Overalt i landet har vi set store besparelser, og højtspecialiseret viden er gået tabt.

Står det til Enhedslisten, skal der gennemføres en reform af området, der grundlæggende ændrer på finansiering og organisering. For nogle borgere med handicap bør kommunerne stadig være den offentlige instans, de først er i kontakt med, men ansvaret for det højtspecialiserede område må flyttes fra kommunerne. Det bedste bud må være, at regionerne tager over.

Uanset hvor snittet lægges i en ny fordeling af opgaverne, skal der ændres på økonomien. Ikke bare ved at tilføre flere midler, men også gennem en ny solidarisk finansiering på tværs af stat, regioner og kommuner, så vi får fjernet tilskyndelsen til at lade økonomien veje tungere end borgernes behov for hjælp.

Enhedslisten vil lægge afgørende vægt på en reform af området ved finanslovsforhandlingerne, og forhåbentlig vil der efter 16. november være langt flere lokale politikere, der vil arbejde for bedre vilkår for mennesker med handicap.

Forkortet af redaktionen