Fredensgård - et flot og visionært projekt

23. januar 2020, 12.58

BYUDVIKLING Tak for borgermødet om Fredensgård i Medborgerhuset i Silkeborg den 14. januar og tak for en glimrende orientering.

Det er et rigtigt flot og godt projekt, der blev fremlagt. Et visionært projekt.

Sjældent har jeg set eller hørt om noget så visionært.

Årstidernes Arkitekter har udarbejdet et projekt inspireret af den omkring liggende natur. Tak for det.

Personligt tror jeg, at det kan blive et projekt, der når det er realiseret, kan trække mennesker til fra ind- og udland for at nyde arkitekturen, for at høre om tankerne bag udførslen af projektet.

Tak til kommunen for deres tanker i kommuneplanen om bl.a. by fortætning. Hold fast i den.

Hvor mange kvadratmeter jord spares der ved at bygge et højhus frem for jord til parcelhusgrunde, rækkehusgrunde og anden lav bebyggelse?

På mødet var der en udbredt skepsis mod højhuset i planen. Med den stemning, der var på borgermødet, fandt jeg ingen anledning til gå mod stemningen. Så hellere give sin mening til kende på papir.

Jeg havde indtryk af, at folk på forhånd havde en negativ holdning til planerne om et højhus og lukkede fuldkommen af for de gode og fremragende planer, der blev fremlagt.

Borgere i Silkeborg har tidligere kæmpet mod en motorvej gennem byen - i dag er de glade for den - i hvert fald målt på benyttelsen af den af byens borgere. Desuden hører man udelukkende begejstring for de muligheder, motorvejen bringer til byen.

Ny anlæggelsen af Torvet var der på et tidspunkt en del skepsis over for. I dag synes folk, at det er et smukt torv.

Hvorfor være så bagstræberisk?

På borgermødet kom der også gode forslag til at være med til at skabe liv i byen.

Kommunen har tidligere undersøgt mulighederne for at leje sig ind i det kommende center. Blandt andet fremgik det i en artikel i Midtjyllands Avis, at bl.a. den kommunale tandpleje havde pladsmangel.

Det forkastede økonomiudvalget.

Hvorfor det? Det er vel et kommunalt projekt at medvirke til at holde liv i bymidten. Parkeringspladser bliver der sikkert tilstrækkeligt af i dagtimerne, hvor et besøg hos en kommunal tjeneste sjældent varer mere end 2 timer.

NB. Til socialdemokraterne i byrådet. Stem dog for projektet og find andre områder, hvor I kan markere jer som oppositionsparti.