Lad os få skovbørnehaver

13. november 2019, 11.39

Foto: Jakob Stigsen Andersen

BØRNEHAVER Skanderborg kommune er rig på småbørn og på natur, men mangler børnehaver og penge til at bygge nye. Løsningen burde være lige til, og fra konservativt hold har vi foreslået oprettelsen af flere skovbørnehaver.

Mange undersøgelser peger på, at udelivet i skovbørnehaver gavner børn på en lang række områder - bl.a. sundhedsmæssigt, motorisk og kognitivt - og samtidig er skovbørnehaver ofte billigere at etablere, fordi børn og voksne er udenfor i alt slags vejr. Ja, mange steder fungerer skovbørnehaver med en skurvogn eller en tipi eller bålhytte og toiletter, og børnene stortrives og får røde kinder. Derfor bør skovbørnehaver i højere grad være en løsning, kommunen tyr til. Børnenes trivsel er det vigtigste for os, så selvfølgelig skal der være mulighed for at trække indenfor, hvis vejret er for dårligt, som når det lyner eksempelvis.

Vi har været ved at undersøge sagen og har fået et tilbud på en god, stor og solid skovbørnehave bygget af pavilloner til 40 børn for cirka to millioner. Hertil kommer så tilslutning af el, vand og varme samt indretning. Og vel at mærke en skovbørnehave, der vil leve op til alle bygningskrav. Det er en langt mere favorabel pris, end den kommunen normalt opererer med, når der skal bygges daginstitutioner. En pris, der ofte render op i 28-30 mio. kr. pr. børnehave. At man hver gang konsekvent bygger dyrt, tærer hårdt på anlægsbudgettet, og det har sammen med et stærkt stigende behov for nye daginstitutionspladser bl.a. været med til at bane vejen for den ulykkelige beslutning om at flytte Columbusskolen.

Alene i Skovby kommer der til at mangle 100 børnehavepladser ifølge prognoserne. Så vi ved godt, at en skovbørnehave ikke løser alle problemerne. Men så kan man måske lave to. Andre steder i kommunen vil en skovbørnehave også være en god løsning til glæde for alle parter.

Med de mange naturskønne områder, vi har i kommunen, og med den megen snak blandt visse byrådspolitikere og embedsværk om udnyttelsen af »kloge kvadrateter«, mener vi, at man helt naturligt burde udnytte de mange m2 skøn natur, der ligger derude og venter på børnene.

Kære byråd lad os nu i fællesskab ryste posen og se på alternativer. Giv småbørnsfamilierne muligheden for at vælge det gode børneliv i det fri. Måske kan vi oven i købet få flere pladser til samme pris og også i årene fremover leve op til pasningsgarantien. Og måske kan byrådet så også vise sig fra sin modige side og samlet stå frem og sige, at der er begået en fejl mht. flytningen af Columbusskolen. At Columbusskolen kan få lov til at blive i de bygninger, der netop er ved at blive specialbygget netop til dem. Det tror vi på vil give respekt hos kommunens borgere.

Børn i naturbørnehaver:

• Er mindre syge

• Har bedre koncentration

• Har bedre motorik

• Er mere skoleparate

• Forebygger fobier

Kilde: København Universitet