Byrådet i åbent brev: Usagligt løftebrud

Kom til Laurbjerg, transportminister, lyder opfordringen fra et enigt byråd

2. november 2019, 09.43

- Arriva har skriftligt givet tilsagn om, at de gerne vil trafikbetjene strækningen, så deres vurdering må jo være, at der er en fornuftig forretning i at betjene yderligere en station på strækningen, anfører Favrskov Byråd i brevet til transportminister Benny Engelbrecht (S).

FAVRSKOV Kan man have tillid til indgåede aftaler?

- Det spørgsmål stiller vi os i Favrskov Kommune efter udmeldingen om at droppe etableringen af en ny station i Laurbjerg, hedder det i et åbent brev, som samtlige 25 byrådsmedlemmer har skrevet under på.

I brevet opfordrer byrådet transportminister Benny Engelbrecht (S) og transport-ordførerne fra partierne bag togforliget om at tage et møde om sagen - enten på Christiansborg eller endnu bedre som led i en besigtigelse af den planlagte nye station i Laurbjerg.

Stor forundring og skuffelse

Favrskov-politikerne understreger deres meget store forundring og skuffelse over, at forligspartierne har droppet Laurbjerg.

- Hvis den aftale nu brydes, vil det være en svækkelse af den kollektive trafik, som vi er enige om, er et vigtigt element i løsningen af de fremtidige trængselsproblemer og et vigtigt bidrag til den grønne transportdagsorden. Et samlet byråd vil derfor på det kraftigste anmode aftalekredsen om at revurdere udmeldingen om at droppe den planlagte og aftalte genåbning af stationen i Laurbjerg.

Rettidig omhu

Forligspartnerne på Christiansborg har begrundet beslutningen med, at der vil være for få passagerer i Laurbjerg og at et nyt stop der vil give forsinkelser.

Men det er der ikke baggrund for, argumenterer byrådet og skriver: Planen for og aftalen om genåbningen af stationen i Laurbjerg i 2021 er på alle måder en ansvarlig og fornuftig beslutning som vi betragter som »rettidig omhu« og en velovervejet disponering af borgernes penge

- Usagligt løftebrud

- En beslutning om at droppe genetableringen af stationen i Laurbjerg vil være et usagligt løftebrud over for borgerne i vores kommune, og samtidig vil det være et alvorligt bidrag til at svække borgernes tillid til vores fælles demokratiske folkestyre. Det finder vi meget bekymrende og helt unødvendigt i den konkrete sag,

- Vi har på den baggrund et håb og en begrundet forventning om, at I vil trække jeres udmeldte beslutning tilbage og holde fast i beslutningen om at genåbne stationen i Laurbjerg, hedder det i det åbne brev fra byrådet. sinn