Studietur: Plan- og vejudvalget i en interessekonflikt

11. september 2019, 11.46

INSPIRATIONSTUR Byrådsmedlemmer i plan- og vejudvalget harcelerer over kritik af deres inspirationsbesøg i København inviteret af bygherren Birch og Årstidernes Arkitekter. (Et par medlemmer mistede vist en dagløn ved turen, hvad det så har med sagen at gøre, de har jo ladet sig vælge). Der er givetvis intet ulovligt i det, og det kan også være, at det er i en god mening, men det giver en interessekonflikt.

Når man ser på byggepolitikken samlet i Silkeborg, hvor Enggaard og Birch spiller en stor rolle - og hvor navnlig A. Enggaard, tydeligvis, har stor indflydelse på byrådet omkring sine måI, så virker det som om, at bare firmaet er stort nok, så kan man få sine ønsker gennemført.

Når der samtidig foretages ændringer af lokalplaner, som er foranlediget af byggefirmaer, der typisk har ønsker om støre højder - flere etager- eller evt. flytring af skovgrænse, bliver disse nemt imødekommet.

Udvalg og borgmester indvender så, at der er høringer omkring byggeri, og der kan gøres indsigelser. Men disse indsigelser bliver jo affejet, og borgmesteren siger det jo på fineste vis »jo høringer høres, men det betyder ikke, vi følger dem«! Og denne holdning dækkes jo af næsten hele byrådet. På disse baggrunde er der da alt mulig grund til at være på vagt overfor, hvor meget byrådet bliver fedtet ind i de store byggefirmaer. De fleste ved, at når man er på rigtig god fod, og tæt på, så indebære det en stor risiko for kammerateri.

På den baggrund er der absolut ikke noget at sige til, at der rejses kritik fra Avisenes lederskribent, og andre sider.

Vi mangler at få bevis for, at byrådet er mere kritisk, fremfor blot gang på gang, at følge bygherrernes ønsker. Skal man være venlig i denne aktuelle sag, kan man sige, at udvalget har taget kritikken af ensformigt byggeri til efterretning - efter at have sovet i flere år. Men den inspiration bør opsøges uden deltagelse af de forretningsinteresser, man står overfor i en forhandlingssituation.