Hold jer fra gymnasieeleverne i Skanderborg

15. februar 2020, 08.00

GYMNASIERNE Er man bosat i Skanderborg kommune, så har man en forventning om, at man også kan gå på det lokale gymnasium i Skanderborg, men desværre har regionsrådet en helt anden mening. De vil bestemme, hvor man skal gå på gymnasium.

I Aarhus Kommune har man problemer med, at nogle gymnasier tiltrækker flere elever, end de har plads til, medens andre mangler elever, og et andet problem er også, at der nogen steder er for mange etniske danske unge og andre steder for mange ikke etniske danske. Er det borgerne i Skanderborg Kommunens problem? Nej, mener vi i Dansk Folkeparties byrådsgruppe i Skanderborg Kommune.

Folk vælger at flytte til Skanderborg Kommune, hvor vi har rigtig mange skoler i by og på land, vi har flere uddannelsesmuligheder i kommunen, blandt andet et velfungerende gymnasium, hvor de fleste af kommunens unge ønsker at skulle videreuddanne sig. Men sådan skal det åbenbart ikke være længere, for nu vil regionen tvinge nogle af de unge til at skulle på gymnasium i Aarhus.

I Dansk Folkeparti mener vi ikke, at dette er rimeligt. Vi ved, at flere familier flytter til Skanderborg kommune, fordi de ikke ønsker, at deres børn skal vokse op i de hårdt belastede områder i Aarhus, men med den strategi, som regionsrådet nu har besluttet, kan nogle af disse familiers unge mennesker skulle tvinges ind til Aarhus for at gå på gymnasium der, og endda i et område hvor familien ikke ønsker, at deres børn kommer.

Men det vil også komme til at betyde, at nogle af de unge kommer til at skulle bruge længere tid på at komme til og fra skole, hvilket igen vil betyde, at de vil få mindre tid til arbejde og fritidsinteresser. Selvfølgelig er der allerede nogle af de unge, der vælger at gå på gymnasium i Aarhus, men for de fleste er det deres eget valg, medens det for andre skyldes, at transporttiden til et aarhusiansk gymnasium er kortere.

Og netop transporttiden vil helt sikkert komme til at spille ind i fremtiden, for håbet om, at regionsrådet vil etablere flere buslinjer ude i landområderne, er nok ikke noget, vi skal regne med, nok tværtimod.

Så lad nu de unge selv bestemme, hvor de vil gå på gymnasium, og hvis der er overkapacitet på de aarhusianske gymnasier, så er der kun en vej ud af dette, nemlig at samle eleverne på nogle færre steder, og lukke de gymnasier, der ikke er brug for.