Vi har argumenteret i 13 år inden vi overvejede retssag

14. januar 2021, 12.45

Foto: Jakob Stigsen Andersen

HALTILSKUDSVAR: Svar på klummeskribent Martin Søland Klausens indlæg d. 11.01.21 med titlen »Amerikanske tilstande«.

Tak for dit indlæg om »Amerikanske tilstande« med henvisning til de verserende udfordringer med tilskuddene til de selvejende haller.

Jeg vil i første omgang gøre klart, at det er helt ok, at du har din egen mening omkring tilskuddene. Normalt bør man dog basere sine meninger på fakta. Ellers ender vi jo netop i amerikanske tilstande, hvor konspirationen har gode vilkår.

Du henviser i dit indlæg til valget i Amerika og de anlagte retssager omkring valgsvindel. Hvorfor du lige vælger denne vinkel ift. harmoniseringen af tilskud til de selvejende haller, er mig en gåde!

Du har tidligere skrevet et indlæg med teksten »Hvilket hold er du på«, hvor du bl.a. skriver følgende: ... men jeg mener ikke, nogen kan være tjent med, at vi udskammer hinanden.«

Er det ikke lige det, du er i gang med, ift. STIF Hallen i Sorring og Ans Idræts- og Kulturcenter?

Du starter et af afsnittene i dit indlæg med: »Sådan gør vi ikke i Danmark« og henviser til sager, der normalt ikke går i retten, men lad mig prøve at vende den om!

Er det ikke ok at føre en sag helt til retten, hvis loven ikke bliver overholdt?

I vores tilfælde er det forvaltningsloven, der ikke er overholdt. Loven kan ikke tilsidesættes. Politikerne kan og må ikke sætte sig ud over denne lov. Hvor var vi henne, hvis dette var muligt? Skal det så også være muligt for politikerne at lave en politisk beslutning, der overtræder straffeloven?

I et andet afsnit skriver du: »Det undrer mig i hvert fald meget, at kommunens nye halfordelingsnøgle kaldes ulovlig«, men samtidig påpeger du også at: »Jeg ved ikke meget om forvaltningsjura, men det undrer mig meget«. Du fortsætter med din påstand om at: »For det er vel sådan, at hvis politikerne bliver enige om en fordelingsnøgle, er det vel det, de er blevet enige om«. Det er ikke fordelingsnøglen der er ulovlig, men i stedet det faktum, at fordelingsnøglen faktisk ikke overholdes!

At politikerne er blevet enige om noget, friholder dem jo heller ikke for, at loven skal overholdes!

Det er ikke fordelingsnøglen der er ulovlig, men i stedet det faktum, at fordelingsnøglen faktisk ikke overholdes!

Aage Hoberg

Kommunen valgte selv i 2018, at der skulle laves en harmonisering af økonomien for de selvejende haller. Dette har vi hele tiden støttet op om.

Jeg har slået ordet »harmonisering« op (så behøver du ikke gøre det 😊) i Den Danske Ordbog, og her beskrives betydningen som: »forskønnende udglatning af modsætninger«.

Mit håb for denne harmonisering var, at alle blev stillet lige. Altså den sammen økonomi, for den samme ydelse og de samme forhold. Dette er desværre ikke sket.

Du skriver også følgende: »Avisens mange artikler har vist, at hallernes økonomi afhænger af mange forskellige forhold: måderne, der arbejdes på, hvor mange frivillige der er, hvor mange brugere der er, hvordan evt. kreditlån er osv. osv.«

For netop STIF Hallen gælder, at vi står i den samme svære situation, som Arena Midt endte i i 2014. Her var Arena Midt nødt til at få kommunale støtte ifm. afdrag og renter på udfordringer med lån, som de ikke selv var skyld i (udtalelse fra borgmester Steen Vindum i foråret 2020). Vi er dog ikke blevet støttet på samme vis.

Til sidst i dit indlæg kommer du med denne kommentar: »Jeg synes, at han (formanden for STIF Hallen) skulle lægge pres på politikerne ved hjælp af argumenter og ikke med truslen om en retssag«.

Her føler jeg mig personligt angrebet!

Du har, af gode grunde ikke adgang til al den kommunikation der har været mellem kommunen og STIF Hallen i de sidst 13 år. Du har heller ikke adgang til al den dokumentation der ligger fra Gl. Gjern Kommune og Ny Silkeborg Kommune ift. vores forhandlinger. Vi har nemlig ikke ført forhandlingerne via medierne, men i stedet forsøgt via de interne kanaler. Måske nok en fejl fra vores side, da andre har haft held af, at benytte denne metode.

Men at du dermed tror, at jeg/vi ikke har lagt pres på politikerne ved hjælp af argumenter de sidste 13 år, er for mig at se, en mening/tro der absolut ikke hører hjemme i et sådant indlæg.

Jeg/vi har kæmpet for STIF Hallens økonomi i mange år og i alle årene forsøgt at optræde økonomisk ansvarligt. Vi vil nemlig gerne sikre, at hallen kan bestå som en selvejende hal de næste mange år, med de »goder« det giver. Her tænker jeg på, at vi har kunnet oprette en deltids-stilling som halbestyrer, været et kultur-/fritidscenter og har folkelig opbakning.

Hvis du ønsker det, er jeg altid klar til at give dig personlig gennemgang af udfordringerne!

Svar: Jeg forsøgte at tale for det principielle synspunkt, at vi skal passe på med at gå rettens vej i tide og utide. Det synspunkt er jeg vist ikke lykkes alt for godt med at fremstille.

Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har kendskab til den konkrete sag og at jeg ikke har belæg for at nedvurdere den indsats, der bliver gjort. Det har heller ikke på nogen måde været min hensigt, så jeg skal beklage at det kan opfattes sådan.

Med venlig hilsen

Klummeskribent Martin Søland Klausen

Læs også
Midtjyske Meninger: Amerikanske tilstande …