Nu handler Fredberg-sagen om partipolitik

15. juli 2020, 11.27

SYGEHUSET Som silkeborgenser ønsker jeg naturligvis, at vores lokale sygehus bevares, og at det får tilført både flere ressourcer og flere funktioner, bl.a. en fødeafdeling. Men ikke mindst, at der kommer en bedre bemandet akutafdeling, som har døgnåbent.

Det har været en fornøjelse at se, at Regionshospital Silkeborg 7 år i træk er blevet kåret som landets bedste mindre hospital, og tilsyneladende skyldtes det ikke mindst, at ledende overlæge Ulrich Fredberg var en innovativ og udviklingsorienteret chef. Så langt, så godt.

Det hele eksploderede, da sygehusledelsen i Re-gion Midt valgte at fyre samme Ulrich Fredberg med noget, der udefra set lignede en søgt begrundelse.

Det gav raseri og en forståelig frustration blandt personalet på sygehuset, og det medførte en masse ret forskellige reaktioner og sympatitilkendegivelser overfor Fredberg. Man kan bl.a. nævne de forskellige dytte-aktioner foran hans privatbolig i Aarhus, maratonløb etc., men det kulminerende med, at han pludselig skulle hyldes på Torvet i Silkeborg foran Hotel Dania, hvis allesteds nærværende direktør Teresa Jørgensen havde fået opstillet en kæmpe lastbil, fra hvis lad Fredberg fik overrakt en pokal og blev hyldet af Silkeborgs Venstre-borgmester, Steen Vindum. Og man kunne komme til at skrive under på, at Fredberg skulle genansættes og sygehusledelsen skulle fyres. Efter min mening var sagen dermed kørt helt af sporet.

Jeg kender ikke Fredberg personligt, men fik et godt indtryk af ham fra et møde, han for nogle år siden holdt for en god håndfuld lokale SF’ere, hvor han orienterede om hospitalets aktuelle situation.

Jeg blev derfor faktisk temmelig overrasket, da han et par år efter sprang ud som venstremand og blev valgt til regionsrådet. Og efter fyringssagen optræder han mere og mere som politiker. Måske er sagen også ved at køre lidt fra ham?

Det virker som om Fredberg er blevet taget som gidsel af sit parti frem mod valget til Regionsrådet i november næste år. Det kommer bl.a. til udtryk, når han af Venstres speedsnakker, Jørgen Winther, ved flere lejligheder i forløbet er blevet omtalt som en dygtig POLITIKER. Jeg troede, at sagen handlede om, hvorvidt Fredberg var en dygtig OVERLÆGE eller ej? Men nu er »Fredberg-sagen« blevet en del af Venstres valgkamp ved valget næste år. Vi andre husker så, at Venstre har været med i alle de mange besparelser, Regionshospital Silkeborg har været udsat for!

Som jeg indledte, ønsker jeg som alle andre silkeborgensere alt godt for vores lokale sygehus. Spørgsmålet for mig er, hvordan det bedst sikres, ikke mindst hvordan vi sikrer arbejdsro for alle personalegrupper på vores sygehus. Samtidig med, at vi sikrer en helt entydig lokal opbakning fra politikerne, fagbevægelsen, erhvervslivet og alle andre interessenter, herunder patientforeninger, ældresagen og selvfølgelig sygehuspersonalet.

Efter min mening er det afgørende, at man afstår fra solo-initiativer i stil med lastbilen på Torvet, som kun kan være med til at understrege, at Fredberg-sagen er ved at blive partipolitisk.

Jeg vil slutte med at citere den nye ledende overlæge på sygehuset, Mikkel Gjesing Callsen, der om dette at efterfølge Fredberg sagde: »Hans arbejde betyder, at der er et stærkt grundlag for at arbejde videre og gøre det sammen med alle de fantastiske mennesker, han har været med til at samle«. Det var måske den bedste slutreplik! Spørgsmålet er vel, om det vigtigste er, om Fredberg genansættes - hvilket jeg anser for illusorisk - eller om det er at kæmpe politisk for flere ressourcer til »Danmarks bedste mindre hospital«?