»Jeg gider ikke holde møde med jer«

Udgivet:25. august 2021, 12.32

Læsetid:2 minutter

Af John Haarup Laursen Medlem af Skanderborg byråd for Dansk Folkeparti

RESPONSTIDER »Jeg gider ikke holde møde med jer«, det kunne regionsrådsformand Anders Kühnau have skrevet i sit brev til Skanderborgs borgmester, efter at byrådet i Skanderborg endnu engang havde henvendt sig vedr. de dårlige responstider på ambulancerne, for han henviser i sit brev til de kommende budgetforhandlinger i regionen. Men det handler ikke om, at der skal bruges flere penge på det præhospitalet område, men at penge bliver brugt rigtigt. Så lad være med at bruge undskyldningen om, at sagen skal med i de nye budgetforhandlinger.

Men Anders Kühnau, vi har i Skanderborg kommune noteret os, at du ikke vil være med til at løse den udfordring, der er og har været i meget lang tid i vores kommune!
John Haarup Laursen (DF)

Kik dog på naboregionerne, her klister man ikke regionerne til med akutlægebiler, men bruger deres penge på ambulancer og akutbiler, samt ikke mindst paramediciner. Men Region Midt har altid haltet rigtig langt bagefter, for i mange år var der stor forskel på, hvad redderne i regionen måtte give af medicin i forhold til, hvad kollegaerne i naboregionenerne måtte give. Måske er det noget, man har gjort for at beskytte lægerne

Hvorfor vil regionen have de mange akutlægebiler, ja man undrer sig, fordi flere af dem kører under to gange i døgnet, hvilket tallene fra 2020 viser. Disse beredskaber koster rigtig mange penge, og jeg tror faktisk, at for borgerne handler det om at få hjælpen frem så hurtigt, som muligt. De tænker ikke på, om det er en læge eller en redder, der kommer, når man beder om hjælp, bare at det er et personale, der er veluddannet og kan løse de opgaver, de bliver sendt ud til.

Konklusionen er, at inden for det budget, som hospitalsudvalget har til rådighed på det præhospitale område, er det muligt at etablere et langt bedre beredskab, end man har i dag, det handler om at prioritere rigtigt.

Men Anders Kühnau, vi har i Skanderborg kommune noteret os, at du ikke vil være med til at løse den udfordring, der er og har været i meget lang tid i vores kommune!