Vi lytter - i første omgang i Sejs

12. oktober 2020, 13.44

Foto: Jakob Stigsen Andersen

KOMMUNEPLAN Sidste borgermøde af de 26 borgermøder om kommuneplanen er nu veloverstået. Møderne har også denne gang været bevis på et aktivt og levende nærdemokrati i Silkeborg Kommune.

Nogle borgere har ikke den store fidus til, at vi som politikere lytter til de mange høringssvar, der er kommet ind

Til jer vil vi sige, at vi lytter. Vi vil også gerne give jer et første bevis på, at det at lytte har noget på sig.

Flere af os i byrådet er blevet kontaktet af en gruppe af borgere i det vestligste Sejs. De har tydeligt og sagligt argumenteret for, at forslaget i forbindelse med kommuneplanen om flere boliger på Sindbjerg Mosevej er en ommer.

Vi giver jer ret.

Vi vil derfor garantere for, at vi her efter høringsfristens udløb alle vil argumentere over for vores kolleger for, at det forslag skal skrinlægges.

Vi er således helt enige med jer i, at flere boliger på Sindbjerg Mosevej ikke er foreneligt med den værdi- fulde natur i området. Det gælder arealerne på selve vejen, men også i de tilstødende arealer med Sejs Hede, Sindbjerg, Stoubjerg og Nordsko- ven.

Vi skal fredeliggøre naturområdet i højere grad end det modsatte. Om det skal ske via fredning eller mere simpelt ved at tage boligrammen ud af den kommunale planlægning, er ikke så vigtigt i første omgang.

Det er vores håb, at vi kan få et stort antal af vores kolleger i byrådet med på de tanker.

Vi håber også, at det betyder, at andre end borgerne på Sindbjerg Mosevej kan se, at det nytter at give sin mening til kende til forslaget til kommuneplanen.

Hvert og et af jeres høringssvar vil således blive læst med alvor og interesse.