Julegave til to institutioner

13. december 2019, 17.00

Rødkærsbro Børnehus får del i millionerne.

bjerringbro Både det private Nørreå Børnehus og Rødkærsbro Børnehus kan glæde sig over at få del i den julegave, der er på vej til sårbare og udsatte børn i syv vuggestuer i Viborg Kommune.

Knap 11 mio. kr. er øremærket til at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutionerne.

Pengene kommer fra Børne- og Socialministeriets pulje »Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0 -2-årige sårbare og udsatte børn«.

Viborg Kommune har søgt puljen om tilskud, og alle ansøgninger er blevet imødekommet.

- Det er glædeligt, at vi er blevet tilgodeset i forhold til syv lokale daginstitutioner med omkring 11 mio. kr. til opnormering i vuggestue-afsnit i 2019-2022. Det kan vi passende kalde en dejlig »julegave«, som vil gøre gavn og supplere i forhold til de ekstra penge, som vi lokalt allerede har afsat i 2020 og årene frem. Nu håber vi så bare, at når pengene fra minimumsnormeringer kommer, at de bliver tildelt kommunen og ikke de enkelte institutioner, så vi selv kan fordele pengene der, hvor behovet er størst, siger formand for Børne- og Ungdomsudvalget Per Møller Jensen (S). ks