Lidt om trafiklogik

10. juni 2021, 12.01

TRAFIK Der er dejligt med en offentlig debat med forskellige holdninger til de trafikale udfordringer og løsninger i Silkeborg. Avisens faste klummeskribent Kim Dyrholm har senest under overskriften »Trafiklogik!« undret sig over nogle af kommunens beslutninger. Derfor nogle svar på kommunens »trafiklogik«.

Først en lille misforståelse: Dyrholm undrer sig over, at kommunen ikke har forudset de store trafikale konsekvenser af Ringvejsprojektet ved Center Nord og Nørrevænget, og at kommunen derfor først syv uger efter lukningen af Ringvejen har justeret tiden, der er grønt, i lyskrydset ved McDonalds for at få trafikken til at glide bedre. Det er ikke rigtigt, at der gik syv uger. Allerede da Ringvejen blev lukket, blev lyskrydset justeret. Syv uger efter lukningen af Ringvejen fulgte avisen op med en artikel om trafiksituationen under overskriften: »Trods to store vejarbejder: Trafikken glider fornuftigt«. Her fortalte kommunen, hvad vi har gjort for at få trafikken til at glide på Nørrevænget under ombygningen af Ringvejen.

Dyrholm undrer sig over, hvorfor kommunen sætter to store vejprojekter på Frederiksberggade og Nordre Ringvej i gang samtidig med de kø-konsekvenser, de to projekter har. Kommunens vurdering er, at de to projekter ligger så langt fra hinanden, at de ikke har trafikal indflydelse på hinanden. Det er dog klart, at skal en bilist forbi både Ringvejen og Frederiksberggade på sin rute, vil man blive mødt af vejarbejde de to steder, hvis man ikke bruger en af de alternative ruter uden om de to projekter.

Dyrholm undrer sig over, at han på trods af »intelligente« lyskryds kan opleve kl. 6 om morgenen at skulle holde for rødt to steder på Christian 8.s Vej - ved Lidl og igen ved Fredensgade - når der i øvrigt ikke er andre trafikanter. Det lyder også mærkeligt. Lyskrydsene er ombygget fra tidsstyring til radarstyring. Hvis der ingen biler er, bliver der rødt i alle retninger, for at undgå, at en enkelt bil kan køre tværs gennem byen med høj hastighed i en ellers trafikstille by. Nærmer en bil sig derimod krydset med den tilladte hastighed, vil radaren sørge for, at lyset når at skifter til grønt, så bilen kan fortsætte over krydset uden at stoppe. Er der ingen andre bilister, vil bilen med den tilladte hastighed kunne fortsætte med grøn bølge gennem krydsene. Når Dyrholm har måttet stoppe for rødt ved to kryds, kan det altså skyldes andre trafikanter i nærheden af krydset, eller lyskrydsets radar har ikke været kalibreret. Det sidste har jeg lige tjekket. Radaren fungerer, som den skal i de to kryds.

Borgerne og virksomhederne er altid velkommen til at henvende sig til os, hvis der er undren over trafikale forhold, eller meddele os fejl og mangler på vejnettet via kommunens digitale løsning, »Giv et praj«

Flemming Frøsig Christensen

Dyrholm mener ikke, at det nye, store kryds Ringvejen/Viborgvej vil løse udfordringerne med udkørsel fra Center Nord. Det har han delvist ret i. Derfor er ombygningen af lyskrydset kun én af fem planlagte etaper for at få trafikken til at glide bedre omkring Nørrevænget/Ringvejen. To nye ind- og udkørsler fra p-pladserne er allerede etableret, så man kan komme ind og ud fra butiksområdet fra tre sider (Nørrevænget, Viborgvej og Ringvejen). Og når Viborgvej og Ringvejen er bygget i niveau med et nyt lyskryds, er det planen, at Nørrevænget bliver spærret for gennemkørsel mellem McDonalds og Føtex - dette vil dog først ske, hvis trafikken ad åre igen skulle »sande til« på Nørrevænget. Trafikken vil i så fald blive ledt hver sin vej mod Ringvejen. Det vil markant forbedre trafikken omkring Center Nord og Nørrevænget.

Læs også
Midtjyske Meninger: Trafiklogik!

Endelig undrer Dyrholm sig over, at kommunen har etableret »Danmarks mest overflødige 50 meter busbane ved Søndertorv«. Både regeringen og Folketinget ønsker at fremme den kollektive trafik, og det ønske deler byrådet. Derfor har Silkeborg søgt og fået statspenge til medfinansiering af busbanen, som gør det nemmere og hurtigere for busserne at nå frem til stoppestedet over for Lidl, når der er kø på Christian 8.s Vej. Busbanen er samtidig en del af det store 10-årige projekt med at øge fremkommeligheden for alle bilister på den mest trafikerede strækning i midtbyen fra Nørretorv i Alderslyst til Lyngbygade i Sydbyen. Første etape begyndte i 2014 og sidste etape ventes færdig i 2024. Det involverer en etapevis udvidelse af næsten hele strækningen med flere kørebaner. De tilbageværende etaper indeholder blandt andet en udvidelse af Viborgbroen, en flytning og ny tilslutning til en forlagt Søvej (Søfronten), og fjernelse af nedkørslen til p-kælderen under det gamle Torvecenter.

Det er dejligt med en offentlig debat om de trafikale udfordringer og løsninger i Silkeborg. Og borgerne og virksomhederne er altid velkommen til at henvende sig til os, hvis der er undren over trafikale forhold, eller meddele os fejl og mangler på vejnettet via kommunens digitale løsning, »Giv et praj«. Vi har intention om at gøre vores arbejde bedst muligt - og føre de politiske beslutninger ud i livet - til gavn for kommunens borgere.

Indlæser debat...