Klimaudfordringerne skal løses i samarbejde og på baggrund af viden

Udgivet:04. november 2021, 12.09

Læsetid:1 minut

Af Birgit Liin og Flemming Nørgaard Henholdsvis borgmesterkandidat samt 1. viceborgmester og byrådskandidat for Venstre i Favrskov Kommune

2 år siden

KLIMAET Favrskov Kommune skal være klimaneutral i 2050. Det er det nuværende byråd enig om, men vejen derhen fortoner sig i det uvisse. Hvordan sikrer vi, at vi faktisk når målet, og at vi hele tiden har fokus på de mest effektive midler til at nå frem til målet?

I Venstre bilder vi os ikke ind, at vi har alle svarene på et så stort og komplekst problem. Derfor vil vi inddrage dem, der ved mere end os.

Vi vil for det første tage initiativ til samarbejdsaftaler med Aarhus Universitet og andre forskningsinstitutioner med henblik på at bringe den nyeste viden og forskning på miljø- og klimaområdet til Favrskov. Mange kommuner samarbejder med Aarhus Universitet om forskellige projekter, men ikke Favrskov. Det vil være oplagt at involvere forskere i vores arbejde med klimaet.

Byrådet bakkede i sidste periode op om Venstres forslag om nedsættelse af et ad hoc udvalg (§ 17 stk. 4 -udvalg), der kom med konkrete bud på bl.a. klimaområdet, og en række af disse forslag er nu implementeret i Favrskov. I et sådant udvalg deltager organisationer, politikere, virksomheder og andre aktører, og de skal sikre et samarbejde om og lokal forankring af klimaarbejdet. Den succes skal fortsætte i det nye byråd, hvor Venstre vil fremsætte forslaget igen med et nyt kommissorium.

At finde de rette løsninger på miljø- og klimaområdet kræver overblik, viden, samarbejde og vilje. Netop det vil Venstre bringe ind i det nye byråd.