Byudvikling: Tid for en time out?

9. oktober 2019, 12.04

ARKITEKTUR På et velbesøgt møde d. 07.10 i Jysk Musikteater var der tre spændene indslag i forbindelse med kommunens lancering af en ny arkitekturpolitik for Silkeborg kommune.

Arkitekt Lars Bendrup fremhævende, at der skal være fokus på »Byrum«, »Skala« og »Kvalitet«. Direkte adspurgt forklarede han, at med Skala mente han det indbyrdes størrelsesforhold imellem bygninger i højde og drøjde.

Fra forvaltningens side viste man eksempler på, hvorledes man vil prøve at få flere og især yngre borgere inddraget i processen for fastlæggelse af en arkitekturpolitik. Et rigtig godt tiltag, der fortjener ros.

Formanden for plan- og vejudvalget Hans Okholm forelagde sammen med planchef Tine Skammelsen eksempler på projekter, man aktuelt arbejder med. For midtbyens vedkommen blev det til en behandling af visionen om et nyt kunstmuseum med tilhørende søbred, den såkaldte Masterplan.

Vi var nok en del i salen, der havde foretrukket, at man i stedet for at vise en vision, hvor det økonomiske grundlag endnu ikke er tilstedet, havde forholdt sig til de meget markante ændringer af bymidten, der aktuelt er til behandling i plan- og vejudvalget / byrådet.

Står man fast på at gennemfører disse projekter, behøver kommunen ikke udarbejde en arkitektturpolitik for midtbyen, da den i så fald allerede er blevet fastlagt med syvtommersøm.

Derfor er det nu, at politikerne for alvor skal overveje, om der ikke er behov for en time out, så arkitektturpolitikken kommer på plads på en måde, der afspejler borgernes holdning, inden man beslutter sig for de meget store og markante projekter, der vil præge Silkeborg midtby i mange generationer fremover. Hvad er et halvt eller et års udsættelse i sammenligning med de 100 år eller mere, bygningerne vil stå?

Jeg vil gerne fremhæve et citat fra kommunen nye plan 2040, der er fuldstændig i tråd med arkitekt Lars Bendrups indlæg.

»Silkeborg kommune skal huske at holde fast i sine særegne kvaliteter. Kommunen skal ikke efterligne København. Silkeborg kommune skal i stedet holde fast ved sine naturgivne styrker, brande disse og værne om dem. Det handler ikke om at skyde sig selv i foden gennem udviklingen«.

Tiden vil nu vise, om det bliver til mere end de fine ord.

Stort tillykke til de fire prisvindere. Det var fire flotte og velfortjente projekter der vandt Silkeborg kommunens arkitekttur pris.