Midtjyske Meninger: Mere åbenhed og dermed demokrati, tak

Udgivet:25. januar 2022, 09.29

Læsetid:2 minutter

Af Sofie Gade Billeskov Silkeborg

Det bliver spændende, om Morten M. kan få Dansk Folkeparti på ret kurs. Jeg tvivler. En finkulturel mand med smuds på CV’et står for mig ikke lige som én, der kan samle tropperne i et parti på vej mod afgrunden. Men lad os se.

Mere interesseret er jeg i, at der snarest viser sig nogle gode alternativer til de eksisterende partier, og her tænker jeg i særlig grad på nogle, der tør gå imod den nuværende regerings vanvittige magtmisbrug og lukkethed.

Ja, jeg ville klappe i mine små hænder over at se kandidater, der slår sig op på at nedbringe antallet af spindoktorer og nok så vigtigt at ændre offentlighedsloven, der efter ændringen i 2014 har gjort det nemmere for regeringen at handle for lukkede døre. Med magtmisbrug til følge.

Ja, jeg ville klappe i mine små hænder over at se kandidater, der slår sig op på at nedbringe antallet af spindoktorer

Loven blev ellers markedsført som om, den ville give øget åbenhed, men det stik modsatte er sket, og selvom det er ved at være længe siden, og ikke længere er talk of the town, er det vel mere aktuelt end nogensinde før at sikre, at offentligheden har mest mulig indsigt i, hvad der sker på Christiansborg.

Den 20. december 2021 havde offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus i mediejura på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen, en kronik i Berlingske. En kronik, der handlede om fire centrale punkter, hvor han mener, man bør foretage ændringer i offentlighedsloven. Han slutter kronikken med følgende udtalelse, som jeg kun kan være enig i:

»Væsentlige ændringer i offentlighedsloven er nødvendige for at sikre demokratisk kontrol. Ansatte og politikere skal naturligvis kunne udveksle idéer og forhandle uden offentlighed, men ret til aktindsigt i beslutningsgrundlag skal sikres.«

Det er muligvis svært for den enkelte borger at gennemskue, hvad det betyder, at offentlighedsloven gjorde det sværere for journalister at søge aktindsigt.

Et eksempel er lukketheden forud for meget store beslutninger som eksempelvis nedlukningen af samfundet i foråret 2020, som offentligheden endnu ikke har fået indblik i, hvordan blev orkesteret. Det kommer mere og mere på afstand, men ikke desto mindre, skylder man stadig eksempelvis erhvervsdrivende en forklaring på de drastiske indgreb, som man jo unægtelig må kalde en nedlukning, der ikke er set lignende før.

For langt de fleste er de aflivede mink eksempelvis en parentes her over et år efter.

Selvom en kommission senere hen kan nedsættes og indlede et tilbundsgående arbejde, er denne løsning for det første utroligt bekostelig - for det andet bliver tingene trukket i langdrag. For langt de fleste er de aflivede mink eksempelvis en parentes her over et år efter. Men for de folk der dengang mistede deres levebrød, hverdag og faglige stolthed kunne en mere demokratisk og gennemsigtig forvaltning måske have undgået vanviddet.

Synes du, den siddende regering er åben nok omkring dens vidtgående beslutninger?

Midtjyllands Avis har et fast korps af skribenter, der skriver klummerne under »Midtjyske Meninger«. Kommentarer her er udtryk for skribentens egen holdning.