Ligegyldighed over for børnefamilierne i Sejs-Svejbæk

24. februar 2020, 13.17

DAGINSTITUTIONER Det er med den største forundring, at jeg læser, at Børne- og Ungeudvalget (BUU) under ledelse af Søren Kristensen (S) vil bygge en helt ny institution i Linå, selvom børnetallet i Linå med al respekt ikke vækster med det antal børn, som institutionen skal have kapacitet til.

Det står da også i BUU’s beslutningsprotokol, at grunden til, at man vil bygge en splinterny institution i Linå med plads til 40-80 børn, skyldes væksten af børn i Sejs-Svejbæk. Det undrer mig meget, at børnefamilier i Sejs-Svejbæk skal køre deres børn til andre bysamfund i kommunen, så byer, hvor børnetallet stagnerer, kan bygge fine, nye institutioner, mens børnene i Sejs-Svejbæk nu på andet år bliver passet i midlertidige pavilloner, fordi BUU har været for længe om at vedtage byggeriet af en ny institution ved Tværdalsvej - en institution som allerede nu viser sig at være for lille.

Børnefamilierne i Sejs-Svejbæk kan blot frygte, at strategien med at lade Sejs-Svejbæk-børn fylde institutioner op i andre bysamfund, gentager sig på skoleområdet, så Sejs-Svejbæk-børn bliver flyttet til andre skoler for at undgå investeringer i den allerede overfyldte Sejs Skole.

Ved at sende Sejs-Svejbæk-børn til en ny institution i Linå, argumenterer BUU nærmest for, at man gør pendlerne en tjeneste ved at lade dem aflevere deres børn syv-otte km væk fra deres bopæl og udelivsmulighederne i Sejs-Svejbæk. Jeg er ganske sikker på, at pendlerne i byen hellere vil aflevere deres børn lokalt frem for at køre en omvej til andre byer.

Samtidig argumenterer BUU for, at det ikke er muligt at finde en egnet grund til at bygge en institution i Sejs-Svejbæk. Men det er simpelthen blot manglende handlekraft tilsat en dårlig håndtering af Sejs-Svejbæks infrastruktur, der er skyld i dette. Der er masser af muligheder, hvis man blot er en smule opsøgende og kreative i sit udvalgsarbejde.

Jeg kan kun se BUU’s bemærkelsesværdige ligegyldighed over for børnefamilierne i Sejs-Svejbæk som et udtryk for, at man gerne vil have gode skatteborgere - og gerne børnefamilier - til at flytte til dejlige Sejs-Svejbæk, men man ønsker ikke at investere en brøkdel af de skatteindtægter, som disse familier bidrager med, til at bygge tidssvarende skoler, institutioner og etablere en tidssvarende infrastruktur i tide.

Når man så kaster et blik på situationen i de allerede eksisterende institutioner i Sejs-Svejbæk, kommer det frem, at eksempelvis forældrene i børnehaven Lynghøjen muligvis snart må opgive søskendegarantien, og allerede nu har jeg mødt forældre med nyfødte, der kan se frem til at skulle køre til Århusbakken for at aflevere børn. Det er ganske urimeligt, at der fra politisk side bliver udvist sådan en mangel på rettidig omhu i Sejs-Svejbæk. Det kan vi som børnefamilier i et lille lokalsamfund på ingen måde være tjent med. Det er simpelthen en hån mod os.

Jeg inviterer gerne Søren Kristensen og resten af BUU til Sejs-Svejbæk til en snak - det tror jeg kunne være sundt for udvalget. De ting, der er i støbeskeen, kan vi endnu nå at rette op på, inden det er for sent.