Okholm var klart inhabil

Udgivet:23. februar 2019, 07.00

Læsetid:2 minutter

Af Kurt E. Thomsen Demstrupvej 36, Viborg

4 år siden

HABILITET Hans Okholm er i forlængelse af mit læserbrev i Midtjyllands Avis 7. februar citeret for følgende: »Da vi i udvalget vedtog beslutningen om at arbejde på et kommuneplanforslag og en lokalplan for vindmølle- og solcelleområde ved Marsvinslund, var jeg trådt ud af Eniig Renewables bestyrelse.« Men det holder jo ikke. Lad os lave en tidslinje:

Fusionen mellem Eurowind og Eniig blev bekendtgjort den 28. november. Mig bekendt skal forslag til råd og medlemmer være indleveret en lille måneds tid i forvejen.

I beslutningen den 3.12 står der: »Rådgiver har efter aftale med PVU-formanden og på vegne af bygherre fremsendt ansøgning om igangsættelse af planarbejde og miljøvurdering af et vindmølle- og solenergiprojekt ved Marsvinslund nord for Vium.«

Altså et godt stykke tid før den 28.11.

Hvem der har initieret denne dialog mellem Hans Okholm og SFP Wind (går jeg ud fra) kan jeg ikke få aktindsigt i - endnu.

Men det ændrer ikke ved, at Hans Okholm allerede da denne sag tages op igen er inhabil. Lad mig gøre klart at det ikke er en forhindring for at fremsætte forslaget. Blot en klarlægning af at han måtte vide, han var inhabil allerede på det tidspunkt og ikke først efter den 1.2.2019 - længe efter at fusionen var gennemført.

Omkring fusionen og vejen fremadrettet er Hans Okholm citeret for følgende: »Jeg træder ud af Eniigs bestyrelse ved næste valg. Så vil jeg alene være en del af Eniigs repræsentantskab. Og så vil jeg ikke have nogle problemer med habiliteten«.

Dette er ikke korrekt. Forvaltningsloven er krystalklar på det punkt:

§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

Derfor vil Hans Okholm være inhabil i denne sag uanset fusion, udtrædelse af bestyrelsen eller andet.

Hvor vil jeg så hen med dette?

Det vil være rimeligt at forlange at Hans Okholm - og byrådspolitikere i almindelighed - lever op til de regler der findes. Det vil klæde Hans Okholm at vedkende sig sin fodfejl og være voksen nok til at indrømme det.

Som borger skal jeg overholde alle regler, uanset om jeg måtte kende dem eller ej. Hvis vores politikere skal have nogen form for integritet og troværdighed, så må de arbejde inden for det mandat og de regler som er lavet. Hans Okholm burde have erkendt at han ganske vist gerne vil have vindmøller, men han må benytte den korrekte arbejdsgang for at opnå det han søger. Det skal alle vi andre.

Alternativet er at vi faktisk kan sammenligne os med Venezuela. Det ville være skidt.

Forkortet af redaktionen