Mindeord: Jens Peter var et samlingspunkt for fætre og kusiner

Ud af 14 kusiner og fætre, der stammede fra Virklund, er der nu kun fire tilbage, efter at 104-årige Jens Peter Sørensen er gået bort

31. august 2021, 12.00

Jens Peter Sørensen - yderst til højre - sammen med 10 af sine fætre og kusiner på sin sin 85 års fødselsdag i 2002. Bagerst midt i billedet ses Leif Dræby, der har skrevet mindeordene herunder. Fotograf: Randi Kornerup-Bang

MINDEORD: Fra Leif Dræby, Silkeborg, har vi modtaget disse mindeord:

Min fætter Jens Peter Sørensen er død den 22. august. Han blev 104 år. En meget høj alder.

Han blev født i Virklund - grundlovsdag i 1917. Når jeg spurgte Jens Peter hvor i Virklund, svarede han, at det var på »Slagterbakken«. Som man engang kaldte det stykke af Horsensvej næsten lige over for Tindbjergvej. Jeg spurgte en dag: »Var det ikke lige der, der senere var et gartneri, som vi i Virklund i min barndom i 1940’erne kaldte for »Tidselgartneren«. Jo, svarede Jens Peter. Og lo.

Jens Peter havde humor og vid. Han var også sig selv bevidst. Bevarede sine åndsevner lige til det sidste. Læste avis, læste bøger. Tog aktivt del i det sociale liv på plejecentret i Sejs-Svejbæk.

Og så sent som på sin 104 års fødselsdag i år fornægtede Jens Peters selvbevidsthed sig da heller ikke.

På dagen, hvor jeg som sædvanlig kørte ud til plejehjemmet for at sige tillykke til min fætter, kom jeg lige lidt før frokost. En af plejerne mødte mig og spurgte, om jeg ikke lige kunne sidde ude på gangen og vente. Indtil de havde fået Jens Peter lidt på højkant. Han var nemlig ikke så mobil længere. Lidt efter kom de trillende med Jens Peter i rullestol. Da han fik øje på mig, sagde han. »Åh, hvor var det godt du kom, Leif. Men jeg er lige på vej hen for at få min frokost. Ku’ du ikke komme en anden dag!«

Og det gjorde jeg så heldigvis en uges tid efter.

Åh, hvor var det godt du kom, Leif. Men jeg er lige på vej hen for at få min frokost. Ku’ du ikke komme en anden dag.

Jens Peter Sørensen - på sin 104 års fødselsdag

Det første barnebarn

Jens Peter blev et samlingspunkt for vi fætre og kusiner. Børnebørn af Caroline og Jens Peter Sørensen »Hyttekjær«, som bedstefar kaldtes.

Som det første barnebarn blev Jens Peter opkaldt efter bedstefar. Engang var vi 14 fætre og kusiner. Plus Svend Aage. En plejesøn, Jens Peters forældre tog til sig. Som vi selvfølgelig også regnede med som vores fætter. Nu er vi fire tilbage.

Vi havde alle stor glæde af hinanden helt fra barndommen. Vi lo meget, når vi var sammen. Og i vort voksenliv sørgede Jens Peter for, at vi fortsat kunne være sammen ved at arrangere fætter- og kusinefester. For han vidste, hvor vigtigt sammenhold er. Det lærte vi af vore bedsteforældre.

En klog naivist

På sine gamle dage - og det må jeg sige det var - for da Jens Peter var næsten 100 år, fik han lyst til at bevæge sig ud på malerkunstens område. Og Jens Peter malede naivistisk. Man siger, at når ældre begynder at male, maler de naivistisk. De blæser på alt, hvad der hedder perspektiv. Det gjorde Jens Peter. Og jeg tror han havde en fest med det at male. Og det skal han være glad for, for også Asger Jorn og Picasso var inspireret af naivismen.

Det siges samtidig at naivister er meget kloge.

Og klog det var min fætter. Som helt ung var han førstemejerist på Them mejeri, og da det siges at mejerister er gode til tal, undrede det mig heller ikke at, han i 1956 blev kæmner i Engesvang. Tre år senere blev han kæmner i Hvidbjerg-Lyngs Kommune på Thyholm, hvor han efter kommunalreformen i 1970 blev udnævnt til kommunaldirektør i den nye Thyholm kommune. Og det var han såmænd lige indtil, han gik på pension i 1985.

Æret være min fætter Jens Peters minde.

Læs også
Nekrolog: 104-årige Jens Peter fra Silkeborg var klar til at tage herfra
Abonnement

Indlæser debat...