Unaturlig natur

13. januar 2021, 12.23

Designet natur Mon ikke naturdiversitisterne er ved at få for meget magt?

Landbruget vil de have afskaffet - minkene var første sejr. En del af den »reddede« jord skal så tilplantes - ikke naturligt springe i skov. Dette for at forhindre udbredelsen af »invasive arter«, der ellers bevidst er indført som gavntræ. De skal udslettes og erstattet af »oprindelig« flora. Eksisterende skov skal - når den har gennemgået »udrensning« - være såkaldt »urørt«, men dog ikke mere end at den »veteraniseres« med forskellige voldelige overgreb, så den bliver uanvendelig for os og kun til gavn for råd og skadedyr.

Andre arealer ønskes indhegnet, så de kan blive »naturligt« afgræssede af halvfarlige »vilde« husdyr. Disse planteædere skal ikke være menneskeføde, men decimeres af sygdomme og rovdyr. Om der må/skal jages eller ej i de forskellige naturområder afgøres af forvaltende »eksperter«.

Et sådant designet og pylreplejet landskab, der foreløbig er afsat næsten en milliard kroner til at få kreeret, vil være mere unaturligt end det traditionelt kultiverede land og ikke til anden nytte for mennesket end den i bedste fald rekreative.

Til den erhvervsfjerne byelite kan oplyses, at fødevarer og andre livsfornødenheder ikke af sig selv vokser frem i indkøbscentrene.