Nye Rotary-bestyrelser er klar til arbejdet

3. juli 2020, 14.30

Rotary-klubberne i Silkeborg har udpeget de nye bestyrelsesmedlemmer. Her er det fra venstre den nye bestyrelse i Silkeborg Østre Rotary Klub: Projektchef, ingeniør Leif Krog Jensen (afgående præsident), pensioneret Apoteker Niels Nybro, økonomidirektør Preben Mosgaard (vicepræsident), direktør Peter Andersen (sekretær), dambrugsejer Kim Jespersen (kasserer), direktør Peter Korsholm (ungdomsudveksling), og direktør Henrik Stahnke Petersen (ny præsident).

VALG: De tre Rotary-klubber i Silkeborg foretager traditionen tro i december nyvalg til bestyrelserne, der starter arbejdet til 1. juli i klubåret 2019-2020.

Silkeborg Rotary Klub, der har fast mødested på Restaurant Karoline Amalie i Virklund, har udpeget denne bestyrelse:

Direktør Frederik Sejersdal Nielsen (præsident), direktør Jon Skovhus Knudsen (afgående præsident), direktør Jens Juhl (vicepræsident), godsejer Christian Bruun (sekretær), statsautoriseret revisor Peter Mølkjær (kasserer) og direktør Preben Mehlsen (klubmester).

Silkeborg Østre Rotary Klub med mødelokale på Gl. Skovridergaard i Silkeborg får denne bestyrelses-sammensætning:

Projektchef, ingeniør Leif Krog Jensen (præsident), direktør Henrik Stahnke Petersen (vicepræsident), museumsdirektør Ole Nielsen (afgående præsident), direktør Peter Andersen (sekretær), økonomidirektør Preben Moesgaard (kasserer), direktør, dyrlæge Morten Brøgger (klubmester), direktør Peter Korsholm (ungdomsudveksling).

Silkeborg Connect - også med Gl. Skovridergaard som mødelokale - har valgt følgende til bestyrelsen:

Forretningsudvikler Allan D. Vittrup (præsident), ingeniør Klavs Vestergaard (afgående præsident), it-chef Lenea Møller Nielsen (sekretær), økonomichef Jacob Kvist Koldbro (kasserer), administrerende direktør Peter Stentoft (ungdomsudveksling), projektleder Henrik Grosen og vinhandler Stine Engelsen.