Thomas Balle, Claus Brøckner og Mette Fjord - hvilke konsekvenser drager I?

10. juni 2021, 11.49

LUNGEKRÆFT Grundlovsdag blev historiens største statsminister begravet. Han trak sig som statsminister, fordi han havde det overordnede ansvar i en sag, skønt han ikke var involveret i den. Det fik han stor respekt for.

I har ansvaret for en langt alvorligere sag.

Patienter med symptomer fra lungerne, hvor lægen kun har en lille mistanke om lungekræft, henvises sædvanligvis til røntgen af lungerne, hvis andre diagnoser er mere sandsynligt og mistanken er så lille, at der ikke findes indikation for den langt mere omfattende Lungekræftpakke med højdosis CT-skanning.

Jeres beslutning om at stoppe det succesrige tilbud til patienterne er således truffet på et åbenlyst forkert grundlag, hvilket desværre med stor sandsynligvis har kostet menneskeliv - og forsat gør det

Ulrich Fredberg

Regionshospitalet Silkeborg har siden 2015 tilbudt lægerne at henvise til den langt bedre lavdosis CT-skanning i stedet for røntgen, der overser 25% af lungekræft.

Resultaterne var så gode, at nogle af verdens førende eksperter har skønnet, at man på landsplan kan spare flere hundrede lungekræftpatienters liv - hvert år. Kræftens Bekæmpelse roser tiltaget.

Alligevel stoppede I tiltaget med begrundelse, at det var »en brist i patientsikkerheden«!

I skrev som begrundelse, at der i Sundhedsstyrelsen retningslinjer for lungekræftudredning står, at »patienter med mistanke om lungekræft skal henvises til kræftpakke med højdosis CT med kontrast.«

Det er ukorrekt: I Lungekræftpakken står, at henvisende læge »bør overveje« at henvise, hvilket alle de praktiserende læger naturligvis har gjort.

I skrev endvidere, at Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) har understreget, at alle patienter skal henvises til højdosis CT med kontrast »ved mistanke om lungekræft - uanset om mistanken er stor eller lille.« Det er også ukorrekt. Både Sundhedsstyrelsen og DLCG afviser nu, at alle med mindste mistanke skal henvises til højdosis CT. Sundhedsstyrelsen fastslår, at der slet ikke er fastlagt regler for billeddiagnostik hos patienter med kun lille mistanke om lungekræft, og at lægerne kan henvise til både røntgen og CT-skanning, og formanden for DLCG udtaler til avisen, at han er blevet misforstået og kun kendte sagen fra aviserne.

Samtidig fastslår en helt ny rapporter om lavdosis CT meget klart, at lavdosis CT ikke er brugt til erstatning af højdosis CT, men kun til erstatning af den usikre røntgenundersøgelse. Præcis som både praktiserende læger og hospitalslæger mange gange har informeret jer om.

Jeres beslutning om at stoppe det succesrige tilbud til patienterne er således truffet på et åbenlyst forkert grundlag, hvilket desværre med stor sandsynligvis har kostet menneskeliv - og forsat gør det.

Hvilke konsekvenser ville mon Poul Schlüter have truffet i jeres sted?

Indlæser debat...