Corona: Stop for magtmæssig blankocheck til regeringen

15. oktober 2020, 13.28

FAGLIGHED Siden marts har danskerne skullet leve med en regering, der har været udstyret med enorme magtbeføjelser, som ikke er set lignende siden 2. Verdenskrig.

Det står nu lysende klart, at en sådan magt og tilsidesættelse af Folketinget ved vidtrækkende enkeltbeslutninger med stor betydning for befolkningen, hverken er rimelig eller demokratisk holdbar.

Eksempelvis har regeringen med ultrakort varsel iværksat ændring af corana-reglerne til stor gene for mange danskere - uden at den faglige dokumentation og logikken har stået lysende klart.

Desuden skal det være slut med den sammenblanding af politik og faglighed, som regeringen desværre har praktiseret.

Lad os få mere faglighed ind i de beslutninger, der træffes, og mindre magtbeføjelser til sundhedsministeren

Kristian Pihl-Lorentzen

Allerede før sommerferien pålagde Venstre, sammen med en række andre partier, regeringen at indkalde til forhandlinger om en ny epidemilov uden uindskrænket magt til sundhedsministeren. Vi ønsker en ny epidemilov, hvor de bærende principper er åbenhed, gennemsigtighed, demokratisk kontrol og retssikkerhed for borgerne.

Vi skal samle kræfterne om at bekæmpe coronaen effektivt. Men det betyder ikke, at regeringen skal være udstyret med en magtmæssig blankocheck.

Lad os få mere faglighed ind i de beslutninger, der træffes, og mindre magtbeføjelser til sundhedsministeren.