Café På Vejen: Tag ansvar

Udgivet:27. januar 2023, 12.04

Læsetid:2 minutter

Af Per Hansen Silkeborg

2 måneder siden

CAFÉ Der skal spares på det kommunale budget i Silkeborg med det ædle mål at tilgodese ældreområdet samt sårbare børn og voksne på social og familieområdet.

Byrådsmedlemmerne har imidlertid taget hinanden i ed og åbenbart lovet hinanden, at hvert eneste udvalg skal spare den samme procentdel - og det uden at der skal tages andre hensyn end, at der skal spares.

Formanden for kommunens socialudvalg, Mads Frandsen(V) udtaler her i avisen den 25. januar:

»Det er jo et samlet byråd der har nikket til hinanden og sagt: Vi har en fælles opgave, som vi skal løse, og alle udvalg – med streg under alle – skal levere til opgaven, for at det kan lade sig gøre.«

Kære alle ansvarlige byrådsmedlemmer og dermed valgte beslutningstagere. Sådan kan man altså ikke lede og drive en kommune. Det kan naturligvis være meget bekvemt at drøne med grønthøsteren henover hele arealet, så toppen klippes af i samme højde.

Altså forstås her - at alle udvalg i kommunen skal spare samme procent. Det er jo på den måde både behageligt og afslappende at være byrådsmedlem med sådan en musketered.

Man kan læne sig tilbage og så krydse af på listen fra forvaltningen mellem de forskellige muligheder, der er skitseret for at spare. Så har man da gjort sit arbejde vil nogen mene.

Nej man har ej.

Som folkevalgt er man blevet betroet en opgave, som også kræver, at man går ind og tager ansvar og arbejder med tingene: regner, debatterer og argumenterer, og samtidig bliver man en del af demokratiet, hvor dialog er nødvendig og befordrende.

Vi er mange borgere, der beder jer folkevalgte om at tage afsked med regnearket og grønthøstermetoden og starter et åbent og ærligt stykke byrådsarbejde, hvor I argumenterer og tager dialog og ansvar for jeres beslutninger.

Det seneste tragiske udfald af grønthøstermetoden er beslutning om at lukke »Cafe På Vejen«, der ligger ved bo- og aktivitetstilbuddet Frydenslund på Grønnegade i Silkeborg.

Cafeen har 70 medlemmer der hver især betaler 500 kr. om året for at være med. Dertil kommer, at de også betaler for mad og drikke, når de mødes et par gange om ugen. Cafeens brugere er alle borgere med handicap og henvist til stedet af deres sagsbehandlere. Cafeen er et helt utroligt aktiv for dem alle, fordi de møder ligestillede, og den enkelte ikke bare bliver overladt til sig selv.

Og borgerne med handicap bidrager også selv til driften.

På cafeens hjemmeside kan man læse, at der er en brugerbestyrelse på seks personer, der alle har særlige opgaver i cafeen: tjenere, opvaskere, afryddere, kassedame osv.

Udviklingshæmmede fra andre af områdets institutioner kommer også i Cafeen, der er den eneste af sin art i Silkeborg kommune.

Men nu har kommunalbestyrelsen i Silkeborg besluttet at cafeen skal lukkes, så man kan spare trehundredetusinde kroner om året.

Begrundelsen er, at det succesfulde sted for borgere med handicap skal spare samme procentdel som alle andre i kommunen.

Indlæser debat