Vi presser ministeren for genovervejelse af linjeføring ved Lading

3. maj 2021, 13.06

Rute 26 Vi står fuldstændig bag Landsbyrådet, som ønsker, at en revurdering af mulige linjeføringer på rute 26, bliver skrevet ind i Regeringens Infrastrukturplan 2035.

Den foreliggende VVM-rapport peger på en nordlig linjeføring og sidenhen er der kommet flere nye omstændigheder, som med endnu større kraft argumenterer for den nordlige løsning. Den politiske beslutning skal derfor selvfølgelig genovervejes, derfor indkalder vi nu ministeren i samråd.

Selvfølgelig skal vi have en ny VVM-undersøgelse og en ny politisk beslutning - der er kun kommet endnu flere indlysende grunde til den anbefalede nordlige linjeføring

Susan Kronborg og Mette Hjermind Dencker

Her kan vi fremkomme med alle de nye argumenter som støtter op om den gamle VVM-anbefaling. Silkeborgmotorvejen er jo kommet til og løber parallelt med den sydlige linjeføring. Oveni er behovet for trafik nordligt i forhold til industri kun vokset.

Der ligger nu et biogasanlæg, et savværk, et gartneri og en skrothandler. Den nordlige vejføring giver hermed både Frijsenborgs ejer og Lading-Fajstrups beboere den fordel, at den tunge trafik til fx biogasfabrikken, ikke skal køre gennem Lading og Fajstrup. Af andre nye omstændigheder, der også taler for VVM-rapportens nordlige løsning er, at vi nu taler om en motortrafikvej og ikke en motorvej. Når der nu »kun« er tale om en motortrafikvej, vil der slet ikke være en gennemskæring af sognet.

Endelig skal nævnes, at området sydligt er et i særdeleshed fredet område, hvilket VVM-rapporten også lagde vægt på.

Der må ikke engang medtages en transistorradio - ifølge fredningsgrundlaget anno 1963! Nordlinjen vil kun gennemskære en lille strækning på 1½ km af Frijsenborg Slots område, som ligger op ad savværksindustri og en biogasfabrik.

Selvfølgelig skal vi have en ny VVM-undersøgelse og en ny politisk beslutning - der er kun kommet endnu flere indlysende grunde til den anbefalede nordlige linjeføring.

Indlæser debat...