Tange Sø - når vandet koger

4. maj 2020, 12.47

SØ-DEBATTEN Med jævne mellemrum angribes Tange Sø og projekterne ved søen. Jeg har været tæt på problemstillingen i 3 årtier og er vant til »beskydningen«. Jeg kender emnerne. jeg kender debattørerne. Jeg ærgres dog stadig over, hvordan modstanderne konstant sår tvivl om tilhængernes løsninger, i stedet for i højere grad at promovere egne synspunkter. Som formand for foreningen respekterer jeg, at nogle ønsker søen væk og åen tilbage til oprindeligt forløb. Jeg anerkender også, at nogle ønsker lange kunstige omløb. Det må de om. Vi har andre prioriteter. Vi værdsætter de mange eksisterende kvaliteter - vores sag er ikke baseret på had til andres synspunkter, men på forkærlighed for en natur og kultur, der har eksisteret i 100 år.

Når vi gennem årene har kommunikeret positivt om nogle af de tekniske projekter, er det for at vise, at der kan laves løsninger om fiskevandring, og der kan laves endnu mere grøn energi. Det er ikke for at nedgøre modstanderne. Lad mig derfor lige ridse op, så der ikke er tvivl.

Varmepumpeprojektet ved Tangeværket: Udvinding af varmen fra vandet, der løber gennem turbinerne, er fuldt ud dokumenteret. Jeg har været til møde med både Dansk Energi og DONG, og deres eksperter har blåstemplet projektet. Produktionen af den grønne energi kan mangedobles, så værket kan blive en varmeproducent i superliga’en. Dansk teknologi kan realisere projektet, og eksportpotentialet er betragteligt. Det står uimodsagt af folk med reel teknisk indsigt. Danmarks største leverandør af strøm, Norlys, har da også med fuld opbakning i egen bestyrelse valgt at holde fast i Tangeværk og Tange Sø.

Tangestryget: Designet af det korte omløbsstryg ved værket er udarbejdet af en af Danmarks førende eksperter inden for vandrefisk. Stryget giver fuld vandring forbi værket for alle arter. Jeg selv har været med ved præsentationen for ledende biologer i Viborg Kommune - og deres dom var klar: Fiskebiologisk er stryget i orden. Løsningen er lavet i foråret 2018, og den står stadig uimodsagt af eksperter. Det er fordi, den vil virke. Derfor har Viborg Kommune også anbefalet den til staten med 30 stemmer ud af byrådets 31.

Når prominente folk og store foreninger, der er imod søen, udtaler sig i medierne og sår tvivl om projekterne, så kan folk måske komme i tvivl. Når faglig viden og teknisk indsigt siger god for løsningerne, har det selvsagt ikke samme mediebevågenhed, men i kombination med den stærke politisk opbakning i selve hjemkommunen vidner det om kvalitet og seriøsitet. Det er det vigtigste for os.