Patientsikkerhed, lavdosis CT-skanning og sund fornuft

12. oktober 2020, 13.17

SYGEHUSSAGEN I et læserbrev i Midtjyllands Avis den 7.10.2020 forklarer Kræftens Bekæmpelses regionsudvalgs-formand i Region Midt, Kirsten Halskov Madsen, og administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, at man ikke vil blande sig i personalesager, men at man har åbnet munden og grebet til handling, og der henvises så til nogle breve og møder.

Undertegnede har læst alle indlæg og glædet mig over, at Kræftens Bekæmpelse på et tidligt tidspunkt var positive over for lavdosis CT-skanning, men samtidig kan jeg også konstatere, at formanden for DLCG (Dansk Lunge Cancer Gruppe), Torben Riis Rasmussen, har været den største kritiker over for Silkeborgs brug af lavdosis CT-skanning (Midtjyllands Avis den 18.06.2020).

Det er ikke flere dårlige undskyldninger eller bortforklaringer patienterne har brug for

Kaj Holst-Jørgensen

Men så længe der hvert år helt unødvendigt dør flere hundrede mennesker, fordi man stadig anvender røntgen i stedet for lavdosis CT-skanning, er der nogen, der ikke har gjort deres arbejde godt nok.

Alle ved, at lavdosis CT-skanning er den økonomisk og patientsikkerheds-mæssigt mest optimale løsning, når det gælder undersøgelser af patienter med meget svage eller usikre tegn på lungeproblemer. Det er ikke flere dårlige undskyldninger eller bortforklaringer patienterne har brug for. Sidste fuldstændig groteske eksempel var omtalt i Midtjyllands Avis den 6.10., hvor formanden for regionens hospitalsudvalg, Henrik Gottlieb (S) mener, at undersøgelser på tre hospitaler i regionen, der viser, at halvdelen af patienter henvist til en utilstrækkelig røntgenundersøgelse i stedet burde være henvist til kræftpakke og højdosis CT ikke kan bruges til noget. Selvfølgelig kan undersøgelserne bruges til noget. De er jo netop et bevis på, at regionsledelsens beslutninger ikke kan gennemføres i praksis.

Hvordan kan en tilfældig politiker tillade sig at »kloge« i dygtige lokale fagfolks undersøgelser. Med sine udtalelser medvirker han jo endnu engang på værste bureaukratiske vis til at konkret handling forhales.

Her burde Kræftens Bekæmpelse vise, hvem og hvad de kæmper for. Selvfølgelig skal man blande sig i personaleforhold, når regionsledelsen ikke selv evner at skelne mellem manglende faglige kvalifikationer og ytringsfrihed til berettiget kritik, og selvfølgelig bør man medvirke til, at de, der virkelig kan gøre noget godt for lungekræftpatienterne, nemlig Ulrich Fredberg og Mahican Gielen bliver genansat. Om nødvendigt må Region Midts hospitalsledelse og Ole Thomsen fjernes.

Alle i regionsledelsen, sundhedsstyrelsen og kræftorganisationerne har et medansvar for, at lavdosis CT-skanning anvendes på alle hospitaler, så op til 400 lungekræftpatienter årligt kan reddes. Der må vel være et kærligt og voksent menneske et sted, der lader patientsikkerhed og sund fornuft gå forud for blokerende regler. Vi har ventet på konkret handling i næsten et halvt år!

Forkortet af redaktionen