Naturnationalparker - et biodiversitetseksperiment

23. november 2021, 12.52

EKSPERIMENT Hvem kan være uenig i kommunens høringssvar februar 2021, at der bør sikres områder i Danmark hvor biodiversitet og de naturlige dynamikker i naturen har første prioritet? De færreste har dog sat sig ind i, hvordan det bedst kan gøres.

Det er selvfølgelig oplagt at lytte til miljøministeriet og naturstyrelsen og følge deres klare anbefalinger om Naturnationalparker (NNP). Som et samlet folketing også har gjort - desværre ukritisk.

For det her drejer sig om meget mere end dyr og hegn og mountainbikes. Det drejer sig om, at NNP vil ændre HELE det danske naturlandskab drastisk!

Lone Gårdsvig Laursen

For biodiversitetsforskerne bag NNP-ideen lægger ikke skjul på, at det er et eksperiment: Delvist med udgangspunkt i en hypotese om hvordan vores naturlandskab så ud efter sidste istid, og delvist i generelle teorier om, hvordan man opnår bedre biodiversitet. MEN hypotesen (om græssere og oprindelig skov) er svær at efterprøve, men er god at få inspiration af (Buchwald 1994).

Alligevel tages der udgangspunkt i denne hypotese som sandhed, selvom den først vil kunne efterprøves i NNP! Og NNP-eksperimentet underbygges yderligere med anbefalinger om mere oprindelig skov fra bl.a. fælles europæisk forskning. Dog undlader de at inddrage, at samme forskning understreger, at der bør fokuseres på bevaring af eksisterende store oprindelige skovområder i Europa, og ikke på genskabelse af små områder som i Danmark, idet disse, som det understreges, direkte kan skade biodiversiteten!

Mange borgergrupper, interesseorganisationer og forskere har allerede rettet stærk veldokumenteret kritik mod NNP, både hvad angår indhegninger, skovbrug, dyrevelfærd og adgang til skoven. Men uden genklang hos de ansvarlige. Og her savner jeg kritisk journalistik. Fordi fokus på de umiddelbare konsekvenser er med til at mobilisere modstand mod NNP, men den er ofte også med til at afspore diskussionen. For det her drejer sig om meget mere end dyr og hegn og mountainbikes. Det drejer sig om, at NNP vil ændre HELE det danske naturlandskab drastisk! Og at fremtidsudsigterne for vores smukke velfungerende biodiversitetsrige skove er ret usikre, hvis de skal være med i et eksperiment som NNP!

Når grundlaget for at bruge NNP som metode til at prioritere biodiversiteten viser sig at være en blanding af hypoteser, teorier og mistolket international forskning, er vi nødt til at trække i bremsen! Især når vi fra andre forskere ved at biodiversiteten allerede umiskendeligt er i bedring i vores naturlandskab med udgangspunkt i langt mere miljøvenlige metoder end NNP!

Biodiversitet ja tak! Eksperimenter med de danske skove og vores miljø nej tak!

Indlæser debat