Ulemper ved »grøn omstilling«

Udgivet:05. juli 2023, 09.34

Læsetid:2 minutter

Af Bente Lysgaard Mikkelsen. Emil Ernstsvej 146 Engesvang

3 måneder siden

KLIMA Al den snak om klimaet er et vigtigt område. Det tror jeg, vi er mange, som er enige i. I den forbindelse hører vi mest om alle de fortræffeligheder, der følger med »grøn omstilling«. Jeg savner i den grad oplysninger om bagsiden af medajlen. I min optik er der flere ulemper i forbindelse med omstillingen af fossile brændstoffer til grøn energi.

Lad os tage et par eksempler fra dagligdagen.

Hvorfor kan cyklister ikke som hidtil selv trampe i pedalerne. Hvad koster det i energi at fremstille alle disse batterier og ikke mindst bortskaffe dem efter udløb. Hvad sker der, når der går ild i cyklerne - ja de skal 24 timer under vand for at slukke ilden. Der skal godt nok bruges meget vand til en enkelt cykel. Tænk såfremt alle cyklister i Danmark bliver udstyret med en el-cykel. Det bliver dyrt selv med grøn energi.

Hvad med elbilerne - Det må være den samme problematik som med cyklerne. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der vil ske, når uromagere stikker ild til en række biler på en parkeringsplads, som vi har set adskillige gange tidligere. Alene luftforureningen, den smeltede asfalt, de ødelagte batterier og ikke mindst slukningsarbejdet - ja - man kunne blive ved.

Busser og lastbiler skal ligeledes udskiftes til at køre på fossilfri brændstof. Når jeg tænker på de mange dele, der skal fremstilles for at udskifte vognparkerne i den hast, som visse politikere ønsker, må det kræve en masse ekstra ressourcer og dermed udskilning af CO2, så det basker. Et batteri til en bus kan vej op til 2,5 ton.

Vejene bliver i den grad hårdt belastet med en tungere trafik. Har man taget højde for det?

De mange ladestationer, der skal bruges på fremtidens bilisme, må også i den grad belaste klimaet i forbindelse med fremstillingen.

Kan der produceres strøm nok til alle? Er infrastrukturen på plads til alle kabler?

Hvor mange år mon det tager, inden hver enkelt vindmølle er rentabel? Det samme må gøre sig gældende for solcellerne.

Hvor mange midler bliver der betalt fra statens side i tilskud til fremstilling af diverse alternative brændstoffer. Det har vi ikke fået et reelt svar på endnu.

Jeg savner et helhedsbillede eller rettere sagt en status over, hvad det koster samfundet i forbindelse med omlægning til grøn energi.

Alle disse beregninger får vi ikke oplyst. Og hvorfor gør vi ikke det!!

Indtil andet er bevist, tror jeg, at vi kommer i minus med fordelene ved at udskifte hele transportsektoren til grøn. Især i det tempo regeringen forventer og planlægger at reducere CO2-udslippet med.

Indlæser debat