Det er valgår - og så kommer væksten i oplandet!

24. februar 2021, 12.49

LOKALOMRÅDERNE Det er valgår! Så kommer der gang i befolkningstilvæksten - som MJA fortalte det forleden, hvor der samtidig fra politisk side udtrykkes glæde over, at »der sker mere i oplandet end nogensinde!«

Uden for byerne, i de statistisk benævnte landdistrikter, mistede Silkeborg i hele storkommunen 442 indbyggere i årene 2010-20

Jens Bloch

Tak for dét, siger vi af et ærligt hjerte - med et forsigtigt tilføjet »endelig«. Det har vi ønsket siden kommunesammenlægningen. Dengang i 2007, hvor Silkeborg storkommune formulerede en målsætning om, at »intet bysamfund skal stå uden for udvikling«, fordi »udviklingen i landområderne er vigtig for den samlede udvikling«, og som middel pegede på blandt andet »et bredt udvalg af boliggrunde«.

Hvordan er det så gået? Lad os tage gl. Them kommune som eksempel og Danmarks Statistiks folketal 2010-2020 som dokumentation for perioden:

Them + 68 indbyggere (nu 2.293)

Bryrup - 89 indbyggere (nu 1.516)

Gjessø - 11 indbyggere (nu 828)

Salten - 27 indbyggere (nu 678)

Uden for byerne, i de statistisk benævnte landdistrikter, mistede Silkeborg i hele storkommunen 442 indbyggere i årene 2010-20. Herunder Vrads i Them kommune, der endnu i 2010 var listet som by med 214 indbyggere, men altså nu indgår i massen af tyndt befolket opland under 200 indbyggere!

Men NU er der valg! Ville det være Bryrups chance for en fuldstændig unik midtby-forvandling, som rent faktisk synes mulig? Når nu byggeentreprenører helt åbenlyst fravælger oplandet, så må kommunen vel være den oplagte partner? Men nej. En - indrømmet - meget uformel forespørgsel gav den klare forklaring, at kommunen ikke bare sådan lige har 3,5 mio. kr. til rådighed til det! Men ellers nok - samtidig - 5 mio. som tillægsbevilling for at kunne færdiggøre en i forvejen 80 mio. kr. dyr P-kælder!

Indrømmet, Hans Krabbe. Det er eksemplet på den polarisering mellem land og by, som du så klogeligt advarede imod på avisens lederplads, da debatten kørte op til den nye kommuneplan.

Og ja, Hans. Der er en snert af opgivenhed ude i oplandet, men lur mig: Vi ville alle - nord, syd, øst og vest om Silkeborg - hellere være, som du skriver, en del af »fortællingen om en kommune i balance«.

Når DE hører OS! Så måske NU. De næste 9 måneder.

Det er valgår!