Vi er chokerede og rystede

7. september 2021, 12.50

DISPENSATIONER I sidste uge kunne vi læse i Midtjyllands Avis, at Plan- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune havde givet dispensation til at reducere et §3-beskyttet naturområde (mose) imellem Bragesvej og Frejasvej i Lysbro fra ca. 7.300 kvm til ca. 4.900 kvm - altså en reduktion med ca. 2400 kvm eller over en tredjedel.

Bragesvej er en lille vej med 32 husstande grænsende op til dette område, og vi har intet hørt herom, udover hvad vi kunne læse i avisen om beslutningen.

Vi er chokerede over, at vi ikke engang bliver orienteret - man får indtrykket af, at vi er til for politikerne og ikke omvendt

Grundejerforeningen Bragesvej v/Henrik Bernt Madsen

Det er rystende, at et Plan- og Miljøudvalg på baggrund af en simpel ansøgning uden yderligere undersøgelser blot giver dispensation til at fjerne et dejligt naturområde til fordel for etagebyggeri i 4 og 5 etager uden så meget som, at orientere vores grundejerforening.

Hvis man læser kommunens sagsbehandling, er ansøgningen fremsendt af et byggefirma, bistået af et konsulentfirma. Det fremgår ikke, at den nuværende ejer af jorden har fremsendt eller givet fuldmagt til fremsendelsen af ansøgning - og her spørger vi os selv: Kan en hvilken som helst person/firma søge om dispensation til inddragelse af et fredet område til bebyggelse udenom ejeren?

Området på 2400 kvm blev i år 2018 inddraget til beskyttet §3-område og tillagt det oprindelige §3-område på matriklen.

Begrundelsen for nu at dispensere/ophæve beskyttelsen er bl.a., at området siden lokalplanens vedtagelse i år 2007 over tid har udviklet sig til at blive et naturområde, det var det ikke dengang.

Jo, men her bliver vi nødt til at spørge vores politikere i Plan- og Miljøudvalget:

- Er det ikke den måde, alle naturbeskyttede områder er opstået på - bevoksning, fauna, biodiversitet osv. hen over tid?

- Hvorfor inddrog Plan- og Miljøudvalget i år 2018 disse 2400 kvm til §3-beskyttet naturområde - var det blot for at dispensere for beslutningen tre år efter?

Vi er chokerede og rystede over, hvordan vores politikere, der er valgt til at varetage borgernes interesser - blot dispenserer - dvs. værdsætter nybyggeri/etagebyggeri fremfor §3-beskyttede naturområder.

Vi er chokerede over, at vi ikke engang bliver orienteret - man får indtrykket af, at vi er til for politikerne og ikke omvendt. Skrivebordsbeslutninger er sikkert gode til mange ting - men ikke når det drejer sig om natur i Silkeborg - vores »outdoor« by.

Indlæser debat