Hvor bliver vores plastaffald af?

8. oktober 2019, 12.34

AFFALDSEKSPORT TV2 har i en ny dokumentar været »På sporet af dansk plastaffald« og fundet dansk plastaffald så langt væk som i Malaysia. Affaldet er i følge TV2 muligvis sorteret af danske husholdninger, indsamlet af kommunale affaldsselskaber og herefter via mellemmænd transporteret først til andre EU-lande og derfra til Malaysia, hvor det bl.a. brændes af til stor gene og sundhedsfare for den lokale befolkning.

Selv har jeg været på jagt efter plastaffaldet fra Skanderborg kommunes borgere.

For en måned siden spurgte jeg byrådet og borgmester Frands Fischer om »hvor stor en del af den indsamlede plastik i Skanderborg Kommune genanvendes rent faktisk i dag dokumenteret til fornyet produktion?«

Det bedrøvelige svar er, at det findes der ikke noget svar på! Ingen ved det …

Efter borgmesterens mundtlige svar til mig på byrådsmødet den 4. september, har jeg søgt aktindsigt i, hvor vores plast og emballageaffald her i Skanderborg kommune rent faktisk ender henne. Renosyd inviterede mig på kaffe og en lang og saglig indføring i affaldets vej ud af kommunen og dermed belejligt ud af politikernes åsyn.

På mit møde med Renosyd blev det oplyst, at en stor del af vores plastaffald formentligt sendes via mellemmænd i Tyskland til Grækenland, men hvad der reelt er sandheden vides ikke konkret. Der er i Renosyds kontrakter ikke krav om sporbarhed, og vi kan derfor heller ikke finde ud af, hvor vores plastaffald reelt bliver af.

Som jeg skrev i et tidligere læserbrev, »så overlader vi opgaven med indsamling og håndtering af vores plastaffald til Renosyd og til politikerne i byrådet, der således har ansvaret for, at mest muligt genanvendes til den lavest mulige pris for borgerne.« Men byrådet og borgmesteren har også et ansvar for, at vores plastaffald ikke sendes i hovedet på befolkningerne i hverken andre EU-lande eller Malaysia uden at gøre egentlig nytte.

Jeg forstår nu meget bedre, hvorfor den socialdemokratiske borgmester ikke ville prale af de påståede genanvendelsesprocenter. Ifølge ham selv skyldes det jysk beskedenhed, men i virkeligheden er der tale om jysk uvidenhed!

For der er ingen sporbarhed og således heller ikke nogen garanti for at plastaffald fra Renosyd og Skanderborg Kommune ikke også ender i Malaysia.

Den dokumentation Renosyd er i besiddelse af består af formodninger og mundtlig kommunikation med aftageren af plastaffaldet fra Skanderborg Kommunes borgere.

Lever politikerne i Renosyds bestyrelse og byrådet op til deres ansvar og får vi som borgere i Skanderborg Kommune, det vi har krav på og betalt for ved at lade Renosyd hente vores plastaffald?

Forkortet af redaktionen