Silkeborgs turismeindsats skal drives professionelt

8. august 2020, 08.23

Foto: Martin Ballund

TURISME Corona-krisen har både skabt vindere og tabere inden for den internationale turisme, og her inden sommersæsonen er forbi, kan vi i vores egen lille andedam konkludere, at det er lykkedes Silkeborg at blive en af de helt store vindere. For udenforstående, der ikke til dagligt padler rundt i dammen, kan det derfor virke paradoksalt, at der er stemmer i Silkeborg, der i avisen slår til lyd for en turismepolitik, der vil tilbage til fortidens virkemidler.

Turisme er blevet en alt for vigtig erhvervsgren med afgørende indflydelse på Silkeborg Kommunes overnatningssteder, attraktioner, spisesteder og detailhandel, til at basere strategier og handlingsplaner på en blanding af synsning, følelser, lokalpatriotisme og gode hensigter.

Vi har i Silkeborg Kommune valgt at nedlægge det fysiske turistkontor. Det skyldes flere forhold. Dels viser alle analyser, at det giver væsentligt mere effekt at benytte turistfremmemidler til aktiv markedsføring end til at opvarme og bemande et turistkontor 365 dage om året.

Turistservice i Silkeborg er i stedet flyttet ud til de steder og på de tidspunkter, hvor gæsterne befinder sig. Det være sig på overnatningsstederne samt på turist-hotspots, hvor de unge cykel-servicemedarbejdere møder mindst 3 gange så mange turister, som det var tilfældet på det gamle turistkontor. Turisterne får dermed personlig betjening til en omkostning, der er mange gange lavere end før. Der er helt banalt tale om at bruge skatteydernes penge mest fornuftigt.

Digitaliseringen har endvidere betydet, at både turismemarkedsføring og turismeservice er flyttet over på de elektroniske og digitale medier. Kampen om turisterne kan ikke længere baseres på kulørte brochurer og analogt produceret informationsmateriale.

Turisterne har om nogen taget de digitale medier til sig, så det i dag er Google, Instagram, Pinterest og de øvrige sociale medier i kombination med de elektroniske medier, der er kernen i turisme-markedsføringen. Det er online booking af overnatning og transport, der har afløst de traditionelle gade-rejsebureauer.

Og det er Google, Tripadvisor, lokale app’s og GPS-styret vejfinding og information, der er kernen i turisternes søgeprocesser, når de når frem til Silkeborg. Turisme-området er blevet det mest digitaliserede erhverv overhovedet.

Desuden søger turisterne ikke enkeltstående destinationer af Silkeborgs størrelse - og slet ikke, hvis der er tale om udenlandske turister. De søger interessante regioner og kender ikke til kommunegrænser.

Det er derfor for hele Silkeborg kommunes turisterhverv en helt afgørende erkendelse, at en samlet markedsføring af Aarhus-regionen, hvor der nu er volumen og derfor kritisk masse i vores markedsføring, og hvor det er muligt at ansætte højt specialiserede medarbejdere med de afgørende digitale kompetencer, genererer flere turister til Silkeborg, end da vi stod alene. Det føles måske ikke så godt i maven, men skal der drives professionel turismeindsats i Silkeborg Kommune, skal den baseres på fakta, viden og en lynskarp prioritering af omkostningerne.

Foreningen Danmarks Outdoor Hovedstad bakker derfor helhjertet op omkring den helt nødvendige professionalisering, som udviklingen kræver.

Foreningen tog i forsommeren initiativ til kampagnen postkortfrasilkeborg.dk, der har bevirket, at der nu er sendt over 1.000 digitale postkort til venner og familie i hele Danmark, og hvor over en halv million mennesker er blevet ramt via sociale medier. Fra en spæd start udviklede kampagnen sig til et forbilledligt samarbejde mellem tre af kommunens erhvervsorganisationer, hvor Erhverv Silkeborg og Handel Silkeborg medfinansierede projektet.

Silkeborg Kommune bidrog med produktionen af et magasin, der blev husstandsomdelt i hele kommunen, men selve postkortkampagnen er 100% finansieret af de tre erhvervsorganisationer. Kommunens disponering af 1,5 mio. kr. til en i øvrigt velbegrundet særindsats over for detailhandelen i skyggen af corona-krisen, har hverken jeg eller Danmarks Outdoor Hovedstad noget ansvar for, som det er blevet antydet i avisen.

Mads Rugholm. Foto: Jakob Stigsen Andersen