Jernbane og/eller busser til Aarhus

Udgivet:06. juli 2021, 12.37

Læsetid:3 minutter

Af Per Knudsen Byrådskandidat for De Radikale i Silkeborg Kommune

2 år siden

JERNBANERNE I Aalborg har de gode erfaringer med et projekt, hvor der bruges brintbusser som erstatning for almindelige busser. Projektet er en del af EU’s 3Emotion, hvor 29 brændselscellebusser med den nyeste teknologi afprøves i fem europæiske byer. Det er altså en meget klima- og miljøvenlig teknologi, som er i tråd med Folketingets klimaplan.

I den nylige vedtagne infrastrukturplan for Danmark frem til 2035 er der afsat 2,2 milliarder kroner til det gamle forslag om en hurtigbane på skinner fra Silkeborg over Sejs-Svejbæk (måske) og Galten til Aarhus. Ifølge planen påbegyndes en VVM- undersøgelse i 2026, og derefter starter en lang projekterings- og anlægsperiode, så banen kan tages i brug tidligst om 10 år.

Der skal ses på formålet med en hurtigere transporttid mellem de to byer. Hvis det kun er et spørgsmål om at flytte eksisterende pendlere og andre rejsende til jernbanen, er der ikke vundet meget. Formålet må være at flytte en større del af befolkningen til den kollektive transportform
Per Knudsen (R)

Selvom det af klima- og miljøhensyn er godt med en elektrificeret jernbane, stiller der sig det spørgsmål, om andre alternativer er bedre af hensyn til klima og miljø i de næste 10 år. Desuden er det vigtigt at tænke på tilgængeligheden for at komme på og af tog eller bus.

Der er investeret milliarder i motorvej mellem Aarhus og Silkeborg. Brintbusser kan indsættes her og nu til erstatning af de eksisterende hurtigbusser. Dermed vil vi få en klimagevinst mindst ti år tidligere.

Jernbaner har en lang anlægshorisont og er ikke fleksible i forhold til forandringer i bosætning og erhvervslokalisering, samt i forhold til transportmønstre.

Der skal ses på formålet med en hurtigere transporttid mellem de to byer. Hvis det kun er et spørgsmål om at flytte eksisterende pendlere og andre rejsende til jernbanen, er der ikke vundet meget. Formålet må være at flytte en større del af befolkningen til den kollektive transportform. Her vil en center til center løsning som en jernbane ikke leve op til formålet. Med busser opnås både fleksibilitet og samme transporthastighed, når der indføres tracéer for busserne i de to byer og især i Aarhus.

Der skal også tænkes på, at afstanden imellem de to byer er forholdsvis kort. Med en anslået rejsetid med tog eller bus på 25-30 minutter fra center til center skal der tillægges tid frem til jernbanestationen, som for manges vedkommende er mindst den samme. Vil man så skifte til den kollektive transportform?

Samtidig skal det huskes, at den hurtigere transport til Aarhus ikke har gevinst for Silkeborgs tilknytning til hovednettet for den kollektive trafik syd- og østpå. Andre puljer i infrastrukturplanen, kan med fordel bruges på at opnå en forbedret infrastruktur fra Silkeborg på den eksisterende strækning til Skanderborg.

Tilgængeligheden for Midtjylland til hovednettet for togtrafik sydpå og til København bør forbedres med flere afgange, men især gennemgående tog til Skanderborg med batteridrevne tog, som allerede er indsat andre steder. Endnu bedre kan man lade DSB få mulighed for køre direkte fra Silkeborg og videre sydpå. Der har tidligere været lyntog, der løste den opgave. Det vil kræve en elektrificering.