Den grønne omstilling skal kickstartes

Udgivet:28. maj 2022, 11.26

Læsetid:1 minut

Af Isabell Friis Madsen Medlem af byrådet i Favrskov og gruppeformand (S)

GRØN I efterårets kommunale valgkamp var den grønne omstilling et emne, der optog både vælgere og politikere i Favrskov. I Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre mener vi derfor, at tiden er inde til at skrue ambitionerne i vejret. Derfor har vi sat et forslag på dagsordenen til det kommende byrådsmøde, hvori vi fremlægger en række forslag, som vi mener, der bør arbejdes videre med. Forslagene er stilet mod alt fra udbredelse af fjernvarme, opdatering af vindmølleplan, spildevandsrensning, skovrejsning, udnyttelse af fjernvarme, elbiler og en helt række andre grønne tiltag. Listen er lang og på ingen måde udtømmende i forhold til, hvor der kan gøres en indsats - men det er et sted at starte. Tanken er, at Favrskov Kommune skal bidrage til at sikre det planmæssige grundlag samt initiere samarbejdet mellem offentlige myndigheder, vandværker, fjernvarmeværker, lodsejere og investorer. For skal vi i mål, så er det ikke noget, kommunen økonomisk selv kan løfte. Med forslaget ønsker vi, at forvaltningen belyser realiserbarheden og de økonomiske aspekter ved tiltagene, og at den tilvejebragte viden dermed kan indgå i årets budgetlægning og som en del af fundamentet for det arbejde, der skal udføres i det kommende Bæredygtighedsudvalg.

Vi ønsker at sætte politisk retning for den grønne omstilling - og vi ønsker at komme i gang. Vi håber, at de øvrige partier i byrådet er enige med os, og at vi opnår opbakning til vores forslag.

Indlæser debat