DET ER DIT VALG - KV21

Mere liv i Alderslyst

16. oktober 2021, 08.00

Foto: Martin Ballund

FÆLLESHUSET For nogle uger siden blev der afholdt borgermøde om fremtiden for Nordre Fælleshus, der er det (relativt) nye mødested for borgere i Alderslyst - og alle de, der kunne have interesse for det.

Med gode faciliteter - og en central placering på den gamle »Nordre Skole-grund« - har dette sted et rigtig stort potentiale til at blive et samlingspunkt.

Desværre satte coronaen ind to måneder efter åbningen - og lukkede huset og dets aktiviteter ned.

Dette har medført, at vi endnu ikke har opnået det aktivitetsniveau og kendskab til stedet, som var den politiske ambition. Så der er behov for en ny start! Stedet skal revitaliseres - og i næste måned tages de indledende politiske skridt til dette.

Jeg håber på, at lokale borgere, foreninger og interesserede kommer på banen med forslag til, hvordan stedet skal driftes i fremtiden, så vi får skabt noget, som favner bydelen og dens mangfoldighed. På borgermødet kom vi godt på vej.

På den lange bane kunne jeg så håbe på, at vi også får set på udenomsarealerne ved Fælleshuset. For Alderslyst er tæt bebygget, og der er ikke mange oplagte udendørsmødesteder - og dog!

For et stenkast fra Nordre Fælleshus, ved siden af nabobygningerne (et botilbud) henligger et ubrugt græsareal. Ydermere ligger der op ad Fælleshuset et areal med boldbaner. Ét af disse steder burde man indrette til et udendørs mødested.

Jeg kunne drømme om et sted med en legeplads, nogle aktivitetsredskaber og meget mere - men faktisk ville det være mere interessant at spørge ud i lokalområdet, hvad Alderslyst mangler.

Så når vi nu tager fat i at skabe indholdet i Nordre Fælleshus, så må næste skridt være, at vi også får skabt gode udearealer til glæde for bydelen - så vi bidrager til et Alders-lyst, med endnu mere liv!

Indlæser debat