Sønderbro får et løft før tid

Med åpromenaden og et løft til butiksområdet får Sønderbro et markant løft, mener bychef

16. juli 2020, 12.15

Sønderbros handelscentrum omkring Spar og Loop skal bindes sammen af et sammenhængende torv, der skal gå på tværs af Brogade. Der skal opsættes en wire med lys, så der skabes et rum i byrummet. Belægningen bliver også skiftet ud.

BJERRINGBRO Arbejdet med at forskønne og udvikle Bjerringbro via helhedsplanen er godt i gang, og nu er der mere godt nyt for Sønderbro i den sydlige del af byen.

For i forbindelse med coronasituationen har Viborg Kommune fået mulighed for at fjerne anlægsloftet i bestræbelserne på at holde økonomi og besk...