Bindslevs Plads: Det zebrastribede asfalthelvede ...

10. september 2019, 12.41

Foto: Silkeborg Kommune

BYUDVIKLING »Det zebrastribede asfalthelvede ...«. Således er pladsen inde ved vores gode kulturinstitutioner: Biblioteket, Campus og Medborgerhuset, efterhånden omtalt i Silkeborg.

Hvordan har det kunnet ske, at asfalt og beton er kommet i så høj kurs her i byen, at man således helt har udraderet næsten alt grønt i dette store område? Det har også betydet, at ældre og gangbesværede (som jo ofte er storforbrugere af biblioteket ) nu skal ned og trække billet i P-hus i stedet for hurtigt, at kunne aflevere/låne bøger på de tidligere 1/2 times gratis P-pladser tæt ved.

Tilsyneladende for at lave legepladser til børn og unge - men det er jo ikke der, de er! De er måske inde på det glimrende Campus eller ved den store skaterpark ved motorvejen. Så hvordan har det kunne gå så galt? Er det fordi respekt for byens særkende og værdier er på skred blandt dem, der bestemmer, og at indragelse af borgere ikke vægtes?

Er der overhovedet nogen, der lytter til alle de læserbreve og bekymrede indsigelser over for det wild west-gallopperende firkantede højhusbyggeri, som hele midtbyen efterhånden skal cementeres / asfalteres med?

Hvorfor skal hele midtbyen ligne pakhuse og kontorbyggerierne bag Københavns Hovedbanegård?

Hvor der er folk, kommer der biler - skal der så ryddes meget mere af midtbyen til P- pladser og »motorveje« til ind-/ udkørsel gennem byen?

Som borgere mangler vi åbenhed og indflydelse på planer og visioner for størrelsen og udformningen af tilvæksten til byen. Vi mangler viden om, hvad der er sikkert og bevaringsværdigt i denne by. Er der overhovedet nogle gamle oprindelige bygninger, som vi kan regne med forbliver, eller kan alt bare ændres ved dispensationer?

Dette er en opfordring til »kommunen« om snarest at aktivere større borgerinddragelse.

Og en opfordring til snarest at lave nogle 1/2-times P- pladser - asfalten er der jo, så et par hvide striber mere, kan jo ikke være så dyrt . Og måske kunne man også pynte op med en del af kommunens meget smukke blomsterkummer. Bare indtil græs og træer igen kan plantes, så Theodoras lille have ikke skal stå der alene og signalere mindelund for forgangne tider med sans for skønhed!!