Én indgang - hurtigere afklaring

Udgivet:12. november 2021, 11.25

Læsetid:1 minut

Af Isabel Friis Madsen og Rikke Randrup Skåning Byrådsmedlemmer for Socialdemokratiet i Favrskov Kommune

INITIATIV Når man som forælder henvender sig til kommunen med behov for afklaring og evt. hjælp og støtte til sit barn, er der mange indgange. Vejen frem til rette afdeling/medarbejder kan være lang og udfordrende.

På børn- og ungeområdet kan henvendelser være komplekse og kalde på afklaring og indsatser under flere lovgivninger på tværs af afdelinger i kommunen, hos praktiserende læge og region.

Det kræver koordineret samarbejde og involvering af mange parter omkring barnet/den unge: Forældre, barnet/den unge, dagtilbud/skolen, praktiserende læge, sygehus - og i kommunen, Familieafdelingen. PPR, træningsafdeling og hjælpemiddelafdelingen.

Indenfor handicap og psykiatri på voksenområdet har vi i Favrskov skabt én indgang for borgere med behov for afklaring af, hvilken støtte og hjælp der er mulig i den enkelte situation. Indsatsen kaldes Social Indsats. Erfaringerne viser, at flere borgere hurtigere bliver guidet til den rette hjælp. Samtidig har flere borgere kortere forløb og kan afsluttes - til glæde for borgeren.

Indsatsen har skabt mere rum til at målrette indsatser til de borgere med størst behov. Borgerne henvender sig med problemer som ensomhed, angst, udfordringer med at få hverdagslivet og misbrugsproblemer.

Det er således lykkes at skabe én indgang, som kan forholde sig til flere lovgivninger samtidigt, og som kan guide borgere hen til rette tilbud.

I Socialdemokratiet vil vi arbejde for, at en lignende model afprøves og indføres på børne - ungeområdet.

Vi vil arbejde for, at børn og kultur drager nytte af og inspireres af erfaringer fra social og sundhed, så muligheden for hurtig afklaring og efterfølgende hjælp og støtte til børn og familier bedres.