Flere aktiviteter på Jyllandsringen vil føre til mere støj

5. september 2018, 10.56

Foto: Martin Ballund

STØJ Den 23. august 2018 kunne vi (Nabogruppen til Jyllandsringen) her i avisen læse, at Jyllandsringen (JR) skal renoveres, og at den renovering starter op i oktober. Det kommer ikke som en overraskelse for os, at der er planer om noget sådant, da nogle af de nærmeste naboer til JR i maj måned var inviteret til et orienteringsmøde på JR. Vi blev præsenteret for en skitsering, hvoraf det væsentligste var nye bygninger og støjvolde.

De ca. 70 fremmødte lyttede tålmodigt til præsentationen af planerne. Efter præsentation var det tid til spørgsmål. Stort set uden undtagelser var reaktionen, at støjen havde været stigende og nu var langt over et acceptabelt niveau - ikke støjen fra de 5 årlige motorløb, men alt det andet. Det blev fra flere sider klart givet udtryk for en bekymring om, at en renovering ville føre til flere aktiviteter og mere støj. Det mente JR ikke ville være konsekvensen, men gjorde dog også opmærksom på, at man kun udnyttede ca. 60 % af banens kapacitet. For de fremmødte var der dog ingen tvivl om, at jo flere midler der investeres i banen, jo flere aktiviteter vil det føre med sig, og jo mere støj vil naboerne blive udsat for.

JR præsenterede også et ønske om, at der skulle etableres støjevolde af let foruret jord, der dertil skulle fungere som siddepladser. Fra flere sider blev det gjort klart, at det ikke kun var støjniveauet, men i høj grad også antallet af støjende aktiviteter, der belastede og særligt tidspunktet for dem - udenfor normal arbejdstid og i weekenden. Vi ønsker som naboer til JR ikke støjvolde, vi ønsker færre støjende aktiviteter, og vi ønsker på ingen måde at få forurenet jord ud i vores lokalområde. Dertil vil støjvoldene resultere i, at hundredvis af lastbiler skal køre til og fra banen over en meget lang periode - en aktivitet der ikke kan undgå at belaste lokalområdet yderligere.

Det overasker os meget, at vi fra myndighedsside ikke er blevet orienteret om de nye planer og har fået mulighed for at give vores mening til kende. JR er en virksomhed med en meget stor belastning af omgivelserne, og vi forventer selvfølgelig at blive orienteret og inddraget via en høring, når der er ændringer på vej.

Sammenfattende vil vi opfodre til en fuld borgerinddragelse af naboerne, herunder de tilstødende byer, Resenbro, Hårup, Voel og Linå. Vi gør også opmærksom på, at JR´s retsbeskyttede tilladelse til at belaste omgivelserne med støj udløber i 2021. Vi forventer, at banens aktiviteter tages op til en grundig revision, da de forsikringer, vi fik om, at støjen ikke ville stige, på ingen måde er overholdt.

Vi vil for god ordens skyld gøre opmærksom på, at vi accepterer og lever med de 5 årlige løb, men at vi ikke længere vil acceptere, at vi skal leve med støj langt ind i vores hjem, dagligdag og fritid.

Såfremt man føler sig generet af støjbelastningen fra Jyllandsringen, kan man melde sig ind i Nabogruppen til Jyllandsringen.