Trafikknudepunkt i Them

15. januar 2020, 13.00

BUSMANGEL Ja, den er god nok, Silkeborg kommune har indskrevet i sin planstrategi 2040, at der skal etableres et trafikknudepunkt i Them. Lokalrådet har været i kontakt med kommunen herom. Et trafikknudepunkt er til for »at arbejde mere strategisk med den kollektive trafik for at gøre den så god som muligt for vores borgere«.

Et trafikknudepunkt skal skabe mulighed for omstigning mellem forskellige transportmidler. Der skal være plads til, at der kan holde flere busser.

Men, hov, hvor bliver busserne af? Jeg er helt med på, at der foretages en analyse, hvor man kigger på busruternes kundegrundlag, når man beslutter busruter. Jeg vil dog påstå, at ingen af busserne. der kører inden for Silkeborg kommune, er rentable og det vil derfor altid bero på en prioritering, hvor busserne skal køre.

Prioriteringen er allerede taget med den strategi, man har vedtaget med planstrategi 2040. Her er det besluttet, at der skal være trafikknudepunkter i Kjellerup, Voel og Them. Følg op på planen og sæt busserne ind - tak.

Lokalrådet har flere gange foreslået, at bybusserne som kører hhv. til Gjessø og Virklund skal bindes sammen med Them-Salten. Inden for cirka 2 år er Them og Salten sammenbygget til ét bysamfund, og vi vil være knap 4000 indbyggere. Indbyggere som ikke kan komme med offentligt transport om aftenen, hvis man gerne vil benytte sig af kulturelle tilbud i Silkeborg.

Særligt vil det være skønt ifm. Riverboat, Hede Rytmer, Regatta eller en biograf- / teatertur at kunne blive forbundet med Silkeborg.

I den mere alvorlige afdeling er der særdeles dårlige busforbindelser i forbindelse med unges muligheder for uddannelser i Silkeborg. Derved presses flere unge til at anskaffe sig biler - hvilket ikke kan siges at passe ind i kommunens grønne profil.

Jeg havde haft en forventning om en mere vital omlægning af busruterne, med nytænkning om mobil sammenhæng i kommunen.

Man kunne eventuelt nytænke ved at understøtte kommunens yderområder med digitale delemuligheder ved privatkørsel. Vi har blot fået mere af det samme - eller rettere sagt; mindre af det samme. En plan uden visioner og som ikke lever op til planstrategi 2040.