Rute 26: Konservative arbejder på justeret linjeføring

Udgivet:08. juni 2021, 13.09

Læsetid:2 minutter

Af Thomas Cordtz Ry. Konservativ borgmesterkandidat i Skanderborg Kommune

2 år siden

LINJEFØRING Jeg har gennem de sidste mange, mange måneder været imponeret over den ildhu og flid, der har været lagt for dagen af Landsbyrådet i Herskind, Skivholme og Herskind Hede og borgerne i området.

De har lagt en enorm arbejdsindsats og gør det fortsat for at få ændret på linjeføringen af rute 26 syd om Lading Sø - en linjeføring jeg aldeles deler deres utilfredshed med.

Kan vi gøre det bedre, skal vi gøre det bedre. Derfor presser vi konservative på for at ministeren og forhandlingsgruppen vil overveje den justerede linjeføring
Thomas Cordtz (K)

Igennem mange måneder har jeg og mine konservative fæller på Christiansborg modtaget et væld af mails med oplysninger, ideer og forslag - alle sammen konstruktive, gennemarbejdede og med fakta i orden, lige som vi har været inviteret til flere møder. Tak for det. Jeg håber, I kan mærke at vi har lyttet og handler.

Fredag d. 4. juni havde jeg igen et møde med min transportordfører, Niels Flemming Hansen, som i disse dage deltager i forhandlingerne om Rute 26. Niels Flemming Hansen har fattet interesse for Landsbyrådets forslag til en justeret linjeføring - i konservativt regi omtaler vi den som »krøllen« - og han fortalte om, hvordan han har arbejdet på at få transportminister Benny Engelbrecht til overveje den alternative løsning.

Den alternative løsning er den samme som den nordlige linjeføring, i stedet for at linjeføringen krydser Viborgvej ved Voldbyholt, har Landsbyrådet forslået, at ombygge og inddrage en strækning på ca. 190 meter af den eksisterende Viborgvej, som en del af den nye rute 26.

Vi er enige om, at den justerede linjeføring er at foretrække af flere årsager. Forslaget er rundt regnet 100 mio. kr. billigere, end det forslag til motortrafikvej Favrskov Kommune har udarbejdet, da der ikke skal bygges en 225 meter lang bro. En justeret nordlig linjeføring kan også komme uden om biogasanlægget og længere nord om Lading by, så der stadig er plads til udstykninger der. Samtidig vil den justerede, linjeføring skåne Skivholme Skov og kulturarvsarealerne omkring Borum Eshøj.

Kan vi gøre det bedre, skal vi gøre det bedre. Derfor presser vi konservative på for at ministeren og forhandlingsgruppen vil overveje den justerede linjeføring.