DET ER DIT VALG - KV21

Ned med højderne i midtbyen

18. oktober 2021, 13.26

BYUDVIKLING Med den nye kommuneplan for Skanderborg Kommune reduceres muligheden for at bygge højt på centrale steder i både Skanderborg, Ry, Stilling og flere andre byer.

Et enigt økonomiudvalg har netop sendt kommuneplanen i fornyet høring med anbefaling om at tage toppen af højderne ved fremtidigt byggeri.

For Skanderborg betyder det, at den hidtidige mulighed for at bygge i op til 14 etager på den såkaldte Kvickly-grund nu bliver annulleret og erstattet af et max på 4,5 etager ud mod Adelgade. Desuden fjernes muligheden for at bygge højt på hjørnegrunde tæt på trafikknudepunkter.

Det er ingen hemmelighed, at det er gået hurtigt de seneste år med byggeprojekter i byerne. Nok også for hurtigt

Claus Leeick (SF)

For Ry betyder det, at den nuværende mulighed for at bygge op til 4 etager langs Kyhnsvej-Klostervej-Enghavevej reduceres til max 2,5 etager. Desuden skal der ske en nedtrapning til 2,5 etager på Skanderborgvej i retning mod jernbanen ved fremtidig byggeri.

I Stilling er det allerede tidligere besluttet at byggeri på Aarhusvej på søsiden kun må være max 10 meter. Der er også nedjusteret i andre byer.

Samtidig gør den nye kommuneplan det svært for spekulanter, der i dag opkøber huse i de gamle villakvarter, river dem ned og i stedet bygger to eller tre nye boliger på grundene.

Det er vigtigt, at vi passer på vores bycentre og vælger at lave byfortætning andre steder i byerne. Vi kan dog ikke ændre på det, der er allerede er bygget eller givet lov til, men kun fremtidigt byggeri.

Det er ingen hemmelighed, at det er gået hurtigt de seneste år med byggeprojekter i byerne. Nok også for hurtigt. Tidligere kommuneplaner har på nogle områder været upræcise og for lidt kritiske ift. til byggehøjder og krav til arkitektur.

Der er i kommunens budget 2022 afsat penge til en styrket fokus på arkitektur. Det kan fx ske i form af en arkitekturpolitik eller arkitekturprincipper, der skal suppleres med et arkitekturråd, der kan give kommunen gode råd og anbefalinger ved større og markante byggeprojekter.

Forkortet af redaktionen

Indlæser debat