Om at blande sig i personalesager

3. juli 2020, 12.27

SYGEHUSET I Midtjyllands Avis kunne man den 25. juni læse, at ledende overlæge Lasse Nørgaard stopper på Silkeborg Sygehus, hvilket vi er mange, der er meget glade for.

Endvidere står der i Midtjyllands Avis, at Lasse Nørgaard har bedt hospitalsledelsen om et andet job, hvorfor han skifter til en stilling som overlæge i Røntgen og skanning i Viborg.

Hvad siger personale og patienter på Viborg Sygehus til det? Normalt vil en ansvarlig ledelse omhyggeligt indhente alle relevante oplysninger om en ansøger til et betydende job inden en ansættelse, så man ikke risikerer at ansætte en ukvalificeret person.

Ved at læse aviserne eller tale med personalet på Silkeborg Sygehus har hospitalsledelsen i Region Midt ikke kunnet undgå at bemærke, at 47 overlæger fra Diagnostisk Center i bekymringsmails har beskyldt Lasse Nørgaard for at have været skyld i stor udskiftning af overlæger på afdelingen og for at have en lederstil, der er præget af »management by fear«. Endvidere har de beskyldt Lasse Nørgaard for illoyal opførsel. Lægerne mente, at det var Lasse Nørgaard, der sendte en kniv i ryggen på Ulrich Fredberg i forbindelse med dennes fyring. Endvidere oplyser de, at det helt specifikt er Lasse Nørgaard, der ved sin ledelsesstil lægger betydelige forhindringer i vejen for det tidligere eksemplariske samarbejde i Diagnostisk Center og bidrager til uhensigtsmæssige patientforløb.

Et dårligere skudsmål kan næppe gives nogen ansøger, og det forekommer derfor fuldstændig uhørt, at man vil ansætte en sådan person i et nyt lederjob.

Forhåbentlig ansættes Lasse Nørgaard kun på prøve, så man hurtigt og uden ekstra omkostninger kan komme af med ham igen, men i alle tilfælde vil det jo være ulykkeligt både for ham selv og for medarbejderne og patienterne på Viborg Sygehus, at man først skal gennem endnu en periode med ledelsesproblemer, så mon dog ikke, det kunne være hensigtsmæssigt, at nogen her blandede sig i personalespørgsmål.